Marketing és Kereskedelem Intézet

A Marketing és Kereskedelem Intézet küldetése olyan magas szintű oktatási, tudományos, szolgáltató és tehetséggondozó tevékenység ellátása, amely megfelel a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak. Az Intézet gondozásában mind felsőoktatási szakképzési, mind alap-, mind mesterképzési szak megtalálható. Képzéseink között szerepel a kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés két szakiránnyal (kereskedelmi és logisztikai), valamint a kereskedelem és marketing alapszak, amelyen két specializációt kínálunk: a marketingstratégiák és a kereskedelmi stratégiák specializációt. Az Intézet hatáskörébe tartozik továbbá a marketing mesterképzési szak is. Az Intézet két tanszékének (Marketing Tanszék és Kereskedelem Tanszék) oktatói az Intézet által gondozott szakokon kívül a Gazdaságtudományi Kar többi szakján, illetve a Debreceni Egyetem egyéb karainak számos képzésén is oktatnak a marketing, illetve a kereskedelem területéhez tartozó tárgyakat mind magyar, mind angol nyelven. Az Intézet legfontosabb tudományos kutatási területei a következők: táplálkozás- és élelmiszermarketing, fenntarthatósági marketing, vállalkozások piacorientációja, kereskedelmi trendek kutatása. Az intézet számos speciális kutatást is végez új és újszerű eszközparkjával (tekintetkövetés szemkamerával, agyi receptorok vizsgálata mobil EEG fejpánttal, arcmimikaelemzés és bőrellenállás mérés), amelyek segítségével a klasszikus vizsgálatok mellett alkalmas hazai és nemzetközi komplex felmérések elvégzésére is. Kutatási tapasztalatainkat folyamatosan beépítjük az oktatási tematikába, törekedve a kutatási és oktatási program minél szorosabb összekapcsolására. Az Intézet valamennyi munkatársa elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt és elhivatott abban, hogy magas szinten készítse fel a hallgatókat az elméleti és a gyakorlati feladatokra.

Az Intézet által szerkesztett folyóiratok:

Intézetigazgató: Dr. Soós Mihály, egyetemi docens

Intézeti adminisztrátor: Szarvasné Kádár Renáta, ügyvivő-szakértő

Intézeti tanszékek:

PhD hallgató:

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 08. 15:31