A kar története

A Gazdaságtudományi Kar a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, valamint a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar egyesülésével jött létre, 2014. augusztus 1-el. Több mint 5.000 fős hallgatói létszámmal a Debreceni Egyetem legnagyobb kara alakult meg. A hallgatók 4 felsőoktatási szakképzésben, 8 alapszakon, 12 mesterszakon folytathatják tanulmányaikat. A Kar alapképzési oktatási palettája az agrobusinesshez tartozó szakokon túl az üzleti képzésekre is kiterjed, agrármérnököket és közgazdászokat képzünk. Képzünk még sportszervezőket is.

Mindkét jogelőd kar több évtizedes oktatási és kutatási tapasztalattal rendelkezik. A hazai és nemzetközi szinten is elismert tudományos kutatómunka alapja az a szellemi potenciál, amely biztosítja a Karon belüli szervezeti egységek, valamint a Karon kívüli hazai és nemzetközi tudományos műhelyek hatékony működését.

Jogelőd Karok

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

A Debreceni Egyetem Tanácsa 2000-ben jóváhagyta az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet alapítását. Az Intézet megkezdte működését, felépítette szervezetét majd benyújtotta karrá válásának szándékát a Minisztériumhoz. A sikeres akkreditációs eljárás eredményeképpen a Kormány 2002. május 14-i ülésén elfogadta kérvényünket és 2002. szeptember 1-vel létrehozta az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kart. Az új Kar kezdetben a Gazdasági agrármérnöki egyetemi és a Mezőgazdasági szakigazgatás szervező mérnöki főiskolai, valamint különböző szakirányú továbbképzési szakokon folytatott képzést. A tudományterület a kezdeti üzemtanos "gyökérből" táplálkozva fejlődött és ebből építkezett a jelenleg is fennálló struktúra. Több, a tudományághoz közel álló szervezeti egység és tanszék alakult az elmúlt évtizedekben. 2002-ben létrejött az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. A bolognai folyamat elindulása után a Kar több szakot is indított az agrár-, a gazdaságtudományi és a bölcsészettudományi képzési területeken: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, Kereskedelem és marketing, Pénzügy és számvitel alapképzési, valamint Vidékfejlesztési agrármérnöki, Számvitel, Vállalkozásfejlesztés, Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakokat. Az új típusú szakok megjelenésével a kari képzési szerkezet átalakulása megkövetelte mind a kari szervezeti struktúra, mind a kari név módosítását, amelynek eredményeként az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 2009. július 1-től Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar néven folytatja tovább működését. A kari képzés eleinte 6 intézetben folyt, ami az integrációig 8-ra bővült. Ezt követően a Kar képzése a sporttudományi képzési területtel bővült, elindítva a Sportszervező szakot. Ebben az időszakban indultak el a Turizmus-vendéglátás alapképzési, valamint a Logisztikai menedzsment, a Gazdasági agrármérnöki és a Szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnöki mesterképzési szakok.

Közdaság- és Gazdaságtudományi Kar

Debrecenben, az Észak-alföldi régió központjában 1993-ban indult el a közgazdászképzés, az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen (KLTE). A képzés a KLTE Társadalomelméleti Intézete keretében kezdődött meg, majd 1996-ban létrejött a Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete. Ezzel egy időben az Intézet a Kassai úti Campus területén felújított épületbe költözött, amelyben minden lehetőség adott volt a színvonalas oktatáshoz. 2000. január 1-jén – a Debreceni Egyetem létrehozásával egy időben – alakult át az intézet Közgazdaságtudományi Karrá, majd 2009-ben felvette a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar (röviden KTK) nevet. A Karon az első időszakban Gazdálkodási és menedzsment egyetemi szakon, valamint a Master of Business Administration (MBA) szakirányú továbbképzési szakon folyt képzés. 2000-ben, a Kar megalakulásával egyidőben indult el a doktori program is, amely programból fejlődött ki a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskolája. Az új Bologna képzési rendszerben a Kar képzési struktúráját eleinte a Közszolgálati és a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok alkották, amelyek mellett elindításra kerültek a Nemzetközi gazdálkodás alapképzési, valamint a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a Vezetés és szervezés és a Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szakok. A Karon alapképzési és mesterszakon is folyt angol nyelvű képzés külföldi diákok számára.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 12. 09:14