Felsőoktatási szakképzés

DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
EGYÜTT TOVÁBB A GTK-N!

 2024. február 15-ig lehet jelentkezni a 2024. szeptemberi képzésekre!


A szeptemberben induló osztatlan, alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre 2024. február 15-ig lehet jelentkezni elektronikusan a www.felvi.hu honlapon!

1

 

A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén az emelt szintű érettségi vizsga teljesítése nem szükséges a felvételhez. A képzési idő a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán mindegyik szak esetében 4 félév.

Az alábbiakban a Gazdaságtudományi Kar felsőoktatási szakképzéseinek rövid leírásai találhatók meg, illetve a szakokhoz tartozó részletes tantervek és egyéb információk:

Felsőfokú szakképzések:

1. Gazdálkodási és menedzsment: A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit.

2. Kereskedelem és marketing: A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

3. Pénzügy és számvitel: A pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési célja a hallgatók felkészítése olyan közgazdasági alapműveltség megszerzéséhez a pénzügyi, illetve a számviteli alkalmazásokhoz kapcsolódó módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére.

4. Turizmus-vendéglátás: A képzés célja olyan idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre.


Aktuális szakképzéseink: 

Kifutó szakképzések: 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 02. 09:25