Régiókutatás

A Régiókutatás konferencia története

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára jogelődje, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 2010-ben szervezte meg először az „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban – Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája” című rendezvényt, ezzel egyidejűleg pedig megalapította a „Régiókutatás” c. elektronikus kiadványsorozatot, melyben – többek között – a konferencia anyagát tartalmazó „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” című elektronikus tanulmánykötetek is megjelentek, amelyeket Bartha Ákos és Szálkai Tamás, valamint – az első két kiadvány esetében – Szendrei Ákos szerkesztett. A sorozatszerkesztő a konferencia ötletgazdája, Szálkai Tamás lett. A rendezvényeknek az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Székháza adott otthont. A kezdettől fogva nemzetközi konferencia célja az volt, hogy az érdeklődő fiatal kutatók tudományos előadásaik keretében bemutathassák regionális vonatkozású vizsgálataik eredményeit. A tervezett előadások széles tudományos közönséget megszólítottak, témájukat tekintve főként a történet-, irodalom-, jog-, agrár- és földtudomány, néprajz, nyelvészet és a szociológia, valamint a gazdálkodástudomány különböző szakterületeiről kerültek ki.

A Levéltár szervezésében öt konferencia zajlott le és négy tanulmánykötet készült el, ezt követően a szervezésbe a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi Kara is bekapcsolódott. A megváltozott igényeknek megfelelően 2014-ben kikerült a „fiatal kutatók” kitétel a felhívásból, aminek következtében az előadók száma jelentősen megemelkedett. Ez, valamint a szervezési-szerkesztési munka mennyiségének emelkedése a rendezvény és a kiadványkészítés átszervezését és újabb munkatársak bevonását tette szükségessé, ami egyúttal a kiadói feladatok átadását is magával vonta. 2017. február 21-én az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára és a Debreceni Egyetem megállapodást kötött, amelyben közösen fejezték a rendezvények további szervezésének igényét az alábbi fontosabb változások mellett:

A Levéltár Régiókutatás című sorozata továbbra is megmarad az intézmény szerkesztésében. Az „Interdiszciplinaritás a régiókutatásban” című konferencia a továbbiakban a Debreceni Egyetem GTK szervezésében valósul meg, partnerségben a Levéltárral. A konferencia anyagait a GTK újonnan létrejövő Régiókutatás Szemle című folyóirata közli. A Szemle szakmaiságát alátámasztandó, különböző szakterületek neves szakembereiből álló szerkesztőbizottság alakult:

Felelős kiadó: Dr. Pető Károly, a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi Kar dékánja

A szerkesztőség tagjai

 • Főszerkesztő: Dr. Dajnoki Krisztina, PhD., habil. (Debreceni Egyetem)
 • Felelős szerkesztő: Dr. Szálkai Tamás, PhD. (Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar MegyeiLevéltára)
 • Főszerkesztő-helyettesek: Dr. Pető Károly, PhD, habil (Debreceni Egyetem) és Dr. Szilágyi Ferenc, PhD, (Partiumi Keresztény Egyetem)

Szerkesztőbizottság

 • Prof. Dr. Bács Zoltán (Debreceni Egyetem)
 • Dr. Bácsné dr. Bába Éva, PhD, habil (Debreceni Egyetem)
 • Prof. Dr. Bárány Attila (Debreceni Egyetem)
 • Dr. Bartha Ákos, PhD (Magyar Tudományos Akadémia BTK TTI)
 • Prof. Dr. Berde Csaba (Debreceni Egyetem)
 • Csehné dr. Papp Imola, PhD. Habil (Szent István Egyetem)
 • Prof. Dr. Fodor László (Debreceni Egyetem)
 • Prof. Dr. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem)
 • Dr. Márton Sándor József, PhD (Debreceni Egyetem)
 • Dr. Murányi István, PhD (Debreceni Egyetem)
 • Prof. Dr. Pandula Attila (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Dr. Papp László, PhD (Debreceni Egyetem)
 • Prof. Dr. Popp József (Debreceni Egyetem)
 • Dr. Szabados György Norbert PhD, habil (Debreceni Egyetem)
 • Prof. Dr. Szakály Zoltán (Debreceni Egyetem)
 • Dr. Szilágyi Zsolt, PhD (Debreceni Egyetem)
 • Dr. Tózsa-Rigó Attila, PhD, habil (Miskolci Egyetem)
 • Prof. Dr. Valuch Tibor (Eszterházy Károly Egyetem)
 • Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann (Miskolci Egyetem)

Szerkesztőségi munkatársak

 • Dr. Pierog Anita, PhD
 • Dr. Gergely Éva, PhD
 • Héder Mária, doktorandusz
 • Dr. Kőmíves Péter Miklós, doktorandusz
 • Hamvas László doktorandusz

Tovább a Régiókutatás folyóirathoz

Legutóbbi frissítés: 2022. 09. 15. 11:25