Bizottságok

A Kar működése szempontjából nagy jelentőségű oktatási, nevelési, tudományos, igazgatási, gazdasági és egyéb kérdések, általában kollektív munkát igénylő elemzések, javaslatok kidolgozására és az ilyen kérdésekben hozandó döntések előkészítésére a dékán, illetve a Kari Tanács állandó vagy ideiglenes kari bizottságokat szervezhet.

A bizottságok tagjaira – a közös bizottságok esetében – a bizottságok elnöke és társelnöke tesz javaslatot a Kari Tanács által meghatározott elveknek megfelelően, és a Kari Tanács hagyja jóvá tagságukat.

A közös bizottságok elnöke és társelnöke paritásos alapon működnek, belső ügyrendjüket a dékánok hagyják jóvá.

A bizottságokat a Kari Tanács saját megbízatásának időtartamára hozza létre. A bizottságok tagjait a dékán bízza meg.

A bizottságokra a Kari Tanács hatásköröket ruházhat át.

A bizottságok üléseire a Kar illetékes vezetőjét, illetve a hivatalok illetékes felelősét tanácskozási joggal meg kell hívni.

A bizottságok működési rendjüket a Kari Tanács irányelveinek figyelembevételével maguk alakítják ki. A kari bizottságok működési rendjei a kari működési rend részét képezik.

A Kari Tanács bizottságai albizottságokat hozhatnak létre. Az albizottságok felügyeletét a létrehozó bizottság látja el.

A Kari Tanács bizottságai egyes kérdések megtárgyalásához szakértőket is igénybe vehetnek.

A bizottságok évente egy alkalommal beszámolnak a kari tanácsnak az általuk végzett tevékenységről.

A Kari Tanács létrehozhat eseti bizottságokat is.

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 07. 10:14