Hírek

Válságkezelés a koronavírus időszakában Lencsés Gergő online előadása 2020. november 23-án 10.00 órától a Debreceni Egyetemen.  

A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsa pályázatot hirdet a 2020/2021 tanévben kezdődő doktori (PhD) képzésre nappali, levelező tagozaton és egyéni felkészülésben az IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLÁBA doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Balogh Péter, DSc  

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar a karon folyó tudományos munka elősegítésére, a tehetséges hallgatók számára publikálási lehetőséget biztosít a Gazdálkodástudományi Közlemények c. kari, tehetséggondozáshoz kötődő tudományos folyóiratban (ISSN 2061-2443). A folyóiratban történő publikálás kari/egyetemi ösztöndíjaknál és PhD jelentkezésnél az eddigi tudományos előélet részeként, mint referált tudományos folyóirat kerül beszámításra. A folyóirat soron következő számát ez év őszén tervezzük megjelentetni.

Kedves Végzős Hallgatónk!

Rektori utasítás a DE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának sajátos  szabályairól veszélyhelyzetben

AQUINÓI SZENT TAMÁS Közéleti Akadémia pályázati felhívása   Várunk minden 21-30 év közötti egyetemista vagy frissdiplomás fiatalt! 10 hónapos bentlakásos képzés

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (DE GTK) az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult program” című projekt keretében 2018-ban elindította „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj” elnevezésű ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja a kutatási kapacitások bővítése érdekében a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása és a tudományos produktivitás növelése.

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (DE GTK) az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult program” című projekt keretében 2018-ban elindította „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj” elnevezésű ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja a kutatási kapacitások bővítése érdekében a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása és a tudományos produktivitás növelése.

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa Tudományos Diákköri Konferenciát rendez. A konferencián külön tagozat kerül kialakításra azon DETEP-es hallgatóknak, akik pályamunka nélkül, kizárólag előadással jelentkeznek. A konferencia időpontja 2020. április 29. (szerda)