Hírek

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar a karon folyó tudományos munka elősegítésére, a tehetséges hallgatók számára publikálási lehetőséget biztosít a Gazdálkodástudományi Közlemények c. kari, tehetséggondozáshoz kötődő tudományos folyóiratban (ISSN 2061-2443). A folyóiratban történő publikálás kari/egyetemi ösztöndíjaknál és PhD jelentkezésnél az eddigi tudományos előélet részeként, mint referált tudományos folyóirat kerül beszámításra. A folyóirat soron következő számát ez év őszén tervezzük megjelentetni.

Kedves Végzős Hallgatónk!

Rektori utasítás a DE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának sajátos  szabályairól veszélyhelyzetben

AQUINÓI SZENT TAMÁS Közéleti Akadémia pályázati felhívása   Várunk minden 21-30 év közötti egyetemista vagy frissdiplomás fiatalt! 10 hónapos bentlakásos képzés

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (DE GTK) az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult program” című projekt keretében 2018-ban elindította „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj” elnevezésű ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja a kutatási kapacitások bővítése érdekében a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása és a tudományos produktivitás növelése.

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (DE GTK) az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult program” című projekt keretében 2018-ban elindította „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj” elnevezésű ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja a kutatási kapacitások bővítése érdekében a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása és a tudományos produktivitás növelése.

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa Tudományos Diákköri Konferenciát rendez. A konferencián külön tagozat kerül kialakításra azon DETEP-es hallgatóknak, akik pályamunka nélkül, kizárólag előadással jelentkeznek. A konferencia időpontja 2020. április 29. (szerda)

Interaktív nyílt nap a BSc, MSc szakokról

A Deufol Hungary Kft gyakornoki programlehetőségetet kínál az alábbi poziciókra 2020. február-május időszakra

Tisztelt Hallgató!   A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara elkötelezett a minőségi oktatás mellett, ezért a 2019/20-as tanév II. félévében is folytatja az oktatói munka hallgatói értékelésének rendszerét. Az eddigi papír alapú felmérés helyett elektronikus formában.