Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet

A Vezetés- és Szervezéstudományi Intézeten belül három tanszék működik, kinevezett tanszékvezetők irányításával: Vezetéstudományi Tanszék, Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszék, Szervezés és Kommunikáció Tanszék.

Az Intézet feladata a vezetés, szervezés, és humánerőforrás menedzsment diszciplínák művelése, ezen diszciplínákhoz tartozó tantárgyak tananyagának kialakítása, karbantartása és fejlesztése, valamint oktatása a Debreceni Egyetem különböző szintű graduális és posztgraduális szakjain (magyar és angol nyelven). Az Intézethez tartozik a Emberi Erőforrás Tanácsadó és a Vezetés és Szervezés mesterszakok szakvezetése, a szakirányú továbbképzési szakok közül a Business Coach, és a Humánmenedzsment.

Az Intézet tantárgyainak elméleti oktatása mellett jellemző az azokhoz kapcsolódó, interaktivitásra építő, tréning jellegű gyakorlatok tartása. Az oktatási feladatokon túlmenően folyik „A menedzsment funkcionális vizsgálata” című kutatási program, amely alkalmas a fenti interdiszciplináris területek problémáinak feltárására, elemzésére, vizsgálatára, ugyanakkor támogatja a tanszékek kutatóinak, oktatóinak és PhD hallgatóinak tudományos előmenetelét, valamint alkalmas arra, hogy az üzleti szféra számára hasznosítható eredményeket produkáljon.

Az Intézet három kihelyezett tanszékkel együttműködve valósítja meg oktatási és kutatási tevékenységeit, melyek az alábbiak: Lifelong Learning Kihelyezett Tanszék (Szövetség Az Életen Át Tartó Tanulásért, Debrecen), Vállalkozásfejlesztési és Innováció-menedzsment Tanszék (Debrecen), valamint a Vezetési és Szervezési Kihelyezett Tanszék (Szinergia Projekt- Működés- és Változásmenedzsment Kft., Budapest).

Intézetigazgató: Prof. Dr. Dajnoki Krisztina, egyetemi tanár

Intézeti adminisztrátor: Nagyné Győrösi Zsuzsánna, ügyintéző

Professor Emeritus:

 • Dr. Berde Csaba, professor emeritus

Tanszékek

PhD hallgató:

 • Csák Krisztián, PhD hallgató
 • Czeily Tibor, PhD hallgató
 • Fatima Khateeb, PhD hallgató
 • Márta Erik, PhD hallgató
 • Mishlin Nweiser, PhD hallgató
 • Vámosi Kira, PhD hallgató
 • Olvasztó Zsófia, PhD hallgató
 • Szántó Gerda, PhD hallgató
 • Dr. Véghné Madarasi Veronika, PhD hallgató
 • Yana Seliverstova, PhD hallgató
 • Papp Annamária, PhD hallgató
 
Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 14. 15:35