Társadalomtudományi Koordinációs Kutatóközpont

A Társadalomtudományi Koordinációs kutatóközpont 2023. októberében alakult azzal a céllal, hogy a Gazdaságtudományi Karon folyó publikációs aktivitást elősegítse és a tudományos publikációk megjelentetéséhez kutatásmódszertani támogatást nyújtson. Ez a szolgáltatás a cikk módszertani fejezetének kidolgozásához, a módszertan kiválasztásához és megvalósításához nyújt segítséget. A támogatás igénybevételéhez egy formanyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni a kutataskoordinacio@econ.unideb.hu email címre. A kutatócsoport tagjai megvizsgálják a kutatási célkitűzéseket, adatokat, az alkalmazható módszertani követelményeket és a módszerek komplexitását, majd javaslatot tesznek a további vizsgálatokra vonatkozóan. Ez a folyamat az adatlap mellett előzetes konzultációval is indulhat. A kutatócsoport tagja kizárólag az egyetemi indikátorok számításakor figyelembe vehető SJR szerinti Q1 és Q2 besorolású publikációk elkészítéséhez nyújthatnak támogató munkát. Amennyiben nem érkezik be megfelelő mennyiségű igény a kutatócsoporthoz, a csoport tagjai saját kezdeményezésük alapján is folytathatnak önállóan karon belüli publikációs tevékenységet, de kizárólag Q1 és Q2 SJR értékű folyóiratokban történő megjelentetéshez. A kutatócsoport a dékán közvetlen irányításával, a kutatócsoport megbízott vezetőjének koordinálásával működik, aki meghatározza a feladatokat és biztosítja az erőforrásokat.  

Munkatársak:

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 27. 08:30