Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet

Szervezeti egységünk a Gazdaságtudományi Kar minden szakán jelen van a felsőoktatási szakképzésektől kezdve az alapképzésen át a mesterképzésekig, alapozó, törzs-, szakirányos valamint választható tárgyakkal. Kollégáink mind a magyar, mind az angol nyelvű oktatásban jelentős szerepet vállalnak, nem csak a graduális, hanem a doktori képzésben is. Átoktatás keretében további feladatokat látunk el az egyetem több más karán is. Kollégáink kutatási eredményeikről folyamatosan beszámolnak publikációs tevékenységük során. Szakértői tevékenységünkkel igyekszünk hozzájárulni a város és megye gazdaságfejlődéséhez, tőkevonzó képességének növeléséhez.

Az Intézet oktatási tevékenységének súlypontját a világgazdasági, nemzetközi üzleti és európai integrációs, illetve a gazdasági jogi alapozó tárgyak és az ezeken alapuló elméleti és gyakorlati szaktárgyak oktatása képezi.

Oktatási tevékenységünkben nagy hangsúlyt helyezünk az oktatás magas színvonalának biztosítására. Célunk, hogy hallgatóink számára nemzetközileg versenyképes tudást nyújtsunk. Ennek érdekében lehetőség szerint a sztenderd tananyagokat tartalmazó nemzetközi tankönyveket használjuk. A gazdasági jog területén jelentős saját tananyagfejlesztő munkát végzünk. Módszertani alapelvünk az, hogy fejlesszük a hallgatók világgazdaságtani, interkulturális és gazdasági jogi gondolkodásmódját, problémamegoldó és elemző képességeit.

A tudományos kutatási tevékenység az oktatás mellett az intézet másik fő tevékenységi területe. Az intézet oktatói jelentős tudományos tevékenységet mutatnak fel, amely komoly elismerést vált ki akadémiai körökben. Kutatóink képesek megjelenni szakterületük legrangosabb nemzetközi fórumain, munkakapcsolatban állnak vezető hazai és nemzetközi kutatócsoportokkal, valamint rangos tudományos kitüntetéseket szereztek.

A Gazdaságtudományi Kar nemzetközi gazdálkodás alapképzésének, illetve a magyar és angol nyelvű nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzéseinek (MA in International Economics and Business) gondozását is ellátjuk.

Intézetigazgató: Dr. Erdey László, egyetemi docens

Intézeti adminisztrátor: Már Anita, ügyvivő-szakértő

 

Intézeti tanszékek:

Külső óraadó:

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 10. 11:52