Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán a nappali és levelező szakos hallgatók nyelvi képzését a Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet biztosítja. Az intézet jelenlegi struktúrája 2014-ben jött létre, amikor a Gazdálkodástudományi- és Vidékfejlesztési Kar, valamint a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar egyesült.

Az oktatási feladatok közé tartozik az általános és szaknyelvi órák biztosítása BA., BSc., MA. és MSc. szinten, valamint a felsőfokú szakképzés képzési formáiban tanuló hallgatók nyelvi óráinak az ellátása.

A nyelvoktatás terén kiemelten fontos célkitűzése az intézetnek, hogy a munkaerőpiac igényeit kielégítő célorientált szaknyelvi ismeretekkel lássa el a hallgatókat, ezáltal növelje versenyképességüket és érvényesülési lehetőségüket a munka világában, valamint felkészítse őket a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgára.

A Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet akkreditált vizsgahelye a BGE, GazdálKODÓ, TársalKODÓ és Zöld Út Nyelvvizsgáknak, emellett a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyezett képzési program keretében kínál nyelvtanfolyamokat angol, német, orosz általános nyelvből, valamint angol és német gazdasági-üzleti szaknyelvből a hallgatói és a városi nyelvtanulási igényeknek megfelelve.

Az intézmény keretein belül működik továbbá az angol-magyar gazdaságtudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak.

Az intézet oktatóinak kutatási területe a szaknyelvoktatás, ezen belül a gazdasági szaknyelv különböző aspektusai, valamint az interkulturális ismeretek és a nyelvtanítás módszertana. Az oktatók intenzíven jelen vannak a hazai és nemzetközi szakmai életben, valamint jelentős tudományszervező és publikációs tevékenységet végeznek.

Intézetigazgató: Dr. Czellér Mária, egyetemi docens

Intézeti adminisztrátor: Zemán Mariann, ügyvivő-szakértő

Munkatársaink:

Külső óraadó:
 
Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 15. 11:13