Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Központ

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán a nappali és levelező szakos hallgatók nyelvi képzését a Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Központ biztosítja. A nyelvi központ jelenlegi struktúrája 2023-ban jött létre, a Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Központban angol, német, francia és orosz általános nyelvet és gazdasági-üzleti szaknyelvet oktatunk.


Az oktatási feladatok közé tartozik az általános és szaknyelvi órák biztosítása BA., BSc., MA. és MSc. képzéseken, valamint a felsőfokú szakképzési formában tanuló hallgatók nyelvi óráinak ellátása.


A nyelvoktatás terén kiemelten fontos célkitűzése nyelvi központunknak, hogy a munkaerőpiac igényeit kielégítő célorientált szaknyelvi ismeretekkel lássa el a hallgatókat, ezáltal növelje versenyképességüket és érvényesülési lehetőségüket a munka világában, valamint felkészítse őket a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvi szigorlatra. Célunk elősegíteni, hogy hallgatóink magas szintű szakmai nyelvtudásuknak köszönhetően jobb esélyekkel induljanak a munkaerőpiacon, valamint a nemzetközi üzleti életben és munkahelyi környezetben is sikeresen használják nyelvtudásukat.


A Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Központ akkreditált vizsgahelye a BGE, GazdálKODÓ, TársalKODÓ és Zöld Út Nyelvvizsgáknak, emellett a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyezett képzési program keretében kínál nyelvtanfolyamokat angol, német, orosz általános nyelvből, valamint angol és német gazdasági-üzleti szaknyelvből a hallgatói és a városi nyelvtanulási igényeknek eleget téve.


A GSZKK oktatóinak kutatási területe a szaknyelvoktatás, ezen belül a gazdasági szaknyelv különböző aspektusai, valamint az interkulturális ismeretek és a nyelvtanítás módszertana. Az oktatók intenzíven jelen vannak a hazai és nemzetközi szakmai életben, valamint jelentős tudományszervező és publikációs tevékenységet végeznek.

Központvezető: Valnerné Török Eszter (német nyelv) 

Intézeti adminisztrátor: Zemán Marianna, ügyvivő-szakértő

Munkatársaink:

Külső óraadó:
 
Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 18. 12:50