Sportgazdasági és -Menedzsment Intézet

A Sportgazdasági és –menedzsment Intézet felelős a karon folyó sporttudományi területre akkreditált sportszervezés és a rekreációszervezés és életmód alapszakokért. Az intézet domináns részt vállal a gazdaságtudományi területre akkreditált sportközgazdász illetve közgazdásztanár mesterszakok oktatásában is. Félévente átlagosan közel 40 tantárgy oktatását látják el az intézet munkatársai, főként ezekhez a szakokhoz kapcsolódóan. Az oktatás során sportszakmai (sportági ismeretanyagok), szervezési (sportmenedzsment, rekreációmenedzsment, sportrendezvényszervezés, létesítménymenedzsment stb.) gazdasági (sportökonómia, sportgazdaságtan, sportökológia stb), és társadalomtudományi (szociológia, sportszociológia, sportpedagógia, sportpszichológia stb.) ismeretek átadására törekszünk. A hallgatóknak a jövőbeli munkahelyükön jól konvertálható elméleti tudáson túl a sportágazat szereplőinek elvárásait is ismerniük kell. Ezért országos sportszövetségekkel, hazai - első sorban debreceni - sportegyesületekkel és sportszervezetekkel igen szoros kapcsolatban állunk, ahol diákjaink szakmai gyakorlatot is szerezhetnek. Az említett szervezetek képviselőit, illetve nemzetközi hírű sport szakembereket gyakran hívunk előadni is, hogy minél napra készebb ismeretek birtokában léphessenek végzőseink a munkaerő piacra. A hallgatók lehetőséget kapnak nemzetközi és hazai sportrendezvényeken való aktív szervezési feladatok ellátására is, amely szintén biztosítja a gyakorlatorientált oktatást.

Az intézetben multidiszciplináris kutatások folynak, melyek a fizikai aktivitást, a sportot és az egészséges életmódot, társadalmi, gazdasági, és menedzsment megközelítésben, mikro szinten egyéni/háztartási, mezo szinten szervezeti/munkaadói és makro szinten nemzetgazdasági szempontok alapján vizsgálják.

Intézetigazgató: Dr. Bácsné Prof. Dr. Bába Éva,  egyetemi tanár

Intézeti adminisztrátor: Borók Orsolya, ügyvivő-szakértő

Professor Emeritus:

   Intézeti oktató:

   Külső óraadó:

   • Dénes Ferenc
   • Dr. Bíró Melinda
   • Dr. Fodor Péter
   • Dr. Keczeli Danica
   • Dr. Laoues-Czimbalmos Nóra
   • Lenténé Dr. Puskás Andrea
   • Mátyus TiborNovák Alfréd

   PhD hallgató:

   Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 22. 11:21