Közgazdásztanár mesterképzési szak

Szakvezető:  Dr. Bácsné Dr. Bába Éva,  egyetemi tanár

Ügyintéző

Képzési és kimeneti követelmény - 2024/2025 tanévtől

Képzési forma, tagozat: mesterképzés (MA), levelező munkarend

Képzési idő: előképzettségtől függően 2-4 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

- magyar nyelvű megjelölés: okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

- angol nyelvű megjelölés: teacher of economics (entrepreneurial studies)
 

Kooperatív közgazdász tanárképzés

Célja: Gyakorlatorientáltság növelése, szakmai tanárképzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, szoros együttműködés a munkaadói szférával.

A képzés célja: a gazdasági (közgazdasági, üzleti) szakterületen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakközépiskolai, szakközépiskolai az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a tanórai, tanirodai tanüzleti tanulás szervezésére, a gazdasági szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Kiknek a jelentkezését várjuk?

A tanári pálya iránt elhivatottságot érző, gazdaságtudományok képzési területhez tartozó alapképzési szakok bármelyikén végzetteket, amennyiben úgy érzik, szívesen átadnák gazdasági ismereteiket olyan diákoknak, vagy felnőtteknek, akik közgazdasági szakközépiskolákban, OKJ-s és egyéb szakképző tanfolyamokon ismerkednek a gazdaság világával és készülnek majdani, üzleti jellegű tevékenységükre.

Számítunk az elmúlt években végzett gazdaságismeret szakos tanárokra, akik mestertanári diplomát is szerezni kívánnak. De várjuk a korábban közgazdasági végzettséget szerzett, és a tanári pálya felé orientálódó szakembereket, valamint azokat az ügyviteli szakirányos üzleti szakoktató kollégákat, akik magasabb szintű tanári végzettséget kívánnak szerezni szakterületükön.

Hány féléves képzésre jelentkezzen?

Amennyiben Önnek egyetemi vagy mester szintű szakmai oklevele van akkor tanári [2 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]] képzést választhatja.

Amennyiben Önnek alapszintű (BA, BSc) vagy főiskolai szakmai oklevele van akkor a tanári [4 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]] képzést választhatja.

Felvétel: A rendeletben megállapított bemeneti feltételek meglétének vizsgálatán túl, felvételi beszélgetésre kerül sor. A felvételi döntést befolyásolja az alapképzésben, illetve a korábbi, főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett oklevél minősítése is.

Főbb tárgyak: a képzés során tanulmányozandó ismeretkörök két nagy csoportra oszlanak.

 • Az egyik blokkba a „tanári mesterség” tárgyai tartoznak.
 • A tárgyak másik blokkja szakmai és szakmódszertani jellegű. A szakmai diszciplináris egység témaköre: a gazdaságtudomány általános ismeretanyagát fogja át, valamint ebben a tantárgyblokkban található a szakmódszertan is, mely a tanulmányok igen fontos részét képezi.

Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:

A mesterszak hallgatói alapszakjukra és megszerzett újabb szakmai ismereteikre, valamint pedagógiai felkészültségükre alapozva doktori iskolák irányába léphetnek tovább.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • szakmai tanári feladatok (szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatása, gyakorlóirodai tanulás szervezése) ellátására;
 • a köznevelési és az iskolarendszeren kívül a fiatalok és a felnőttek gazdasági szemléletének erősítésére, gazdasági-ismeretterjesztő funkció betöltésére;
 • pedagógiai kutatási, valamint tananyagfejlesztő tevékenység ellátására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A köznevelési intézményekben, a szakképzésben és a felnőttképzésben egyaránt szükség van az üzleti-vállalkozási ismeretek szakszerű oktatására képes tanárokra. Magyarországon, különösen az elmaradottabb régiókban különösen indokolt a vállalkozásra, önmenedzselésre képes, piaci és piacképes ismeretekkel rendelkező munkaerőállomány képzése. Ehhez a vállalkozási ismeretek és kompetenciák átadására képes tanárok kellenek.

A közgazdásztanárok mindenekelőtt a közgazdasági szakközépiskolákban, továbbá a szakképzési és felnőttképzési intézményekben találnak álláslehetőséget.

 • A szak képzési programja 2023-ban tanterv (2 és 3 féléves) (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2021-ben  tanterv (2 féléves) (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2021-ben  tanterv (4 féléves) (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2020-ban  tanterv (2 féléves) (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2020-ban  tanterv (4 féléves) (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2019-ben  tanterv (2 féléves) (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2019-ben  tanterv (4 féléves) (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2018-ban  tanterv (2 féléves) (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2018-ban  tanterv (4 féléves) (Debrecen)

Tantárgyi tematikák

A tantárgyelismerési formanyomtatványt minden más dokumentációval együtt (indexmásolat, motivációs levél másolat) április 20-ig lesz lehetőség benyújtani.

Dokumentumok

 

Záróvizsga témakörök

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 16. 09:52