Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdálkodási Intézet

A Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdálkodási  Intézet a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának hosszú évtizedekre visszanyúló oktatási és kutatási történettel rendelkező szervezeti egysége. Az Intézet részeként működik a Vidékfejlesztés és Regionális Gazdaságtan Tanszék, a Turizmus- és Vendéglátásmenedzsment Tanszék,  valamint a Logisztika Menedzsment  Tanszék. Ez a szervezeti felépítés hagyományosan meghatározza az Intézet oktatási és kutatási profilját is.

 
A vidékfejlesztéssel kapcsolatos oktatási és kutatási tevékenységek fókusza nemcsak a regionális vagy magyarországi kérdésekre, hanem az európai uniós szintű rendszerek működésére is kiterjed, továbbá a nemzetközi hallgatók oktatása révén a globális trendeket is számbaveszi. Az Intézet munkatársai inter- és multidiszciplináris szemlélettel közelítenek kutatásaikhoz, ennek eredményeként igen kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolati tőkével rendelkeznek. Intenzív oktató- és kutatómunkát végeznek a vidék- és területfejlesztés területén, ennek keretében kiemelt figyelem hárul az agrár- és vidékfejlesztési támogatások felhasználására, annak hatékonyságára. 


A turizmussal és vendéglátással kapcsolatos kutatások jelentőségét erősíti a turizmus, ezen belül is elsősorban a gyógyturizmus hangsúlyos jelenléte az Észak-alföldi régióban. Az Intézetben zajló turisztikai oktatás és kutatás középpontjában  a globális turisztikai trendek állnak, de emellett a fenntartható turizmus kérdéseire is nagy hangsúlyt fektetünk. Kutatásaink a gasztronómia és a gasztronómiai élményekre épülő turizmus témájára is kiterjednek. 


Az Intézet kutatásaiban hangsúlyosan megjelenik az értéklánc menedzsment, az ellátási láncok és hálók menedzsmentje, a lánc és háló szemléletű teljesítménymérés. A logisztika menedzsment művelésében kiteljesedő anyagáramláshoz kapcsolódó kérdések olyan operatív ismeretekkel foglalkoznak, mint a vállalati logisztika, az anyaggazdálkodás, szállítmányozás, raktározás, értékteremtő folyamatok menedzsmentje. 


Az Intézet aktív szerepet vállal a tudományos utánpótlás képzésében is, az oktatók sikerrel kapcsolódtak be a Tudományos Diákköri mozgalomba, az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzéseibe, illetve a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába. 

Az Intézethez kapcsolódó szakok:

 • Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés
 • Turizmus-vendéglátás alapszak
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszak
 • Ellátásilánc-menedzsment mesterszak
 • Rural development engineering alapszak
 • Rural development engineering mesterszak

Intézetigazgató: Prof. Dr. Pető Károly, egyetemi tanár

Intézeti adminisztrátor: Fróna Judit, ügyvivő-szakértő

Professor Emeritus:

Tanszékek

Külső óraadók:

 • Dr. Elek Ildikó
 • Istók Csaba
 • Szerdi Zsuzsanna
 • Suta Éva
 • Pajkos Mária

PhD hallgatók:

Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 17. 09:35