Gazdálkodástudományi Intézet

A Gazdálkodástudományi Intézet küldetése, hogy a legmagasabb színvonalú oktatást nyújtsa és kutatómunkát végezze a gazdaságtudományok területén, elősegítve a hallgatók szakmai és személyes fejlődését, valamint hozzájárulva az üzleti világ fenntartható és innovatív fejlődéséhez. Az intézet munkatársai elkötelezettek az elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok összekapcsolásában, hogy a hallgatókat felkészítsék a folyamatosan változó üzleti környezet kihívásaira és a globális kihívásokra.


Az intézetünk víziója az, hogy egy olyan központ legyen, amely nemcsak kiváló tudományos és oktatási eredményekkel büszkélkedhet, hanem a gazdasági élet szereplőivel szoros kapcsolatban állva elősegíti a tudományos kutatások gyakorlati alkalmazását és az innováció által hajtott gazdasági növekedést. Szeretnénk, ha intézetünk a régió és az ország egyik vezető gazdaságtudományi központja lenne, ahol a legjobb tanárok és kutatók dolgoznak, akik inspirálják és támogatják a hallgatókat.


Az intézetünk két dinamikus tanszékkel büszkélkedhet: a Vállalkozásfejlesztés és a Vállalatgazdaságtani Tanszékkel. Munkatársaink kiváló csapatot alkotnak, akik szenvedéllyel és elkötelezettséggel dolgoznak azért, hogy a hallgatók számára kiemelkedő tudást és ismereteket biztosítsanak a mai dinamikusan változó üzleti környezetben való sikeres navigáláshoz. Intézetünk munkatársai részt vesznek szinte az összes a karon oktatott alap- és mesterszak oktatási feladatainak ellátásában, és aktívan bekapcsolódik a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola munkájába is. Az oktatási tevékenységünk legfőbb területei a vállalatgazdaságtan, az ipargazdaságtan, és a médiagazdaságtan, valamint az innováció, a projektmenedzsment, az üzleti tervezés és a stratégiai menedzsment.


Az Intézet gondozza a Vállalkozásfejlesztés mesterszakot (szakfelelős: Dr. Nábrádi András), a Master of Business Administration (MBA) mesterszakot (szakfelelős: Dr. Nagy Adrián Szilárd), a Vállalatgazdaságtan mesterszakot (szakfelelős: Dr. Szőllősi László); valamint a Vállalatirányítás és kontrolling szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakot (szakfelelős: Dr. Nábrádi András).


Szoros kapcsolatot ápolunk az üzleti szektorral és más intézményekkel, hogy lehetőséget biztosítsunk a hallgatóinknak a valós üzleti környezetben való tapasztalatszerzésre és a szakmai hálózatuk bővítésére. Együttműködünk vezető cégekkel és szakemberekkel, hogy gyakorlatorientált kurzusokat és workshopokat kínáljunk, amelyek segítik a hallgatókat abban, hogy felkészüljenek a pályafutásukra és versenyképesek legyenek a munkaerőpiacon.

Intézetigazgató: Dr. Nagy Adrián, egyetemi docens

Intézeti adminisztrátor: Lajter Judit, ügyintéző

Intézeti tanszékek

PhD hallgató:

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 30. 09:57