Egészségügyi Gazdasági és Menedzsment Intézet

Az Egészségügyi Menedzsment Tanszék a Népegészségügyi Kar keretében a Debreceni Egyetem Szenátusának 2011. október 6-ai ülésén nyert létjogosultságot, amely 2012. január 1-én kezdte meg működését. A szervezeti átalakulások keretében a korábbi tanszék Egészségügyi Gazdasági és Menedzsment Intézet formájában 2022. augusztusától a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán működik.

Az Intézet célja, hogy az egészségügyi rendszerek szervezési, vezetési ismeretanyagainak átadásán túl a szakember utánpótlás biztosításában is szerepet vállaljon. Küldetésünk, hogy az egészségügyben olyan céltudatos vezetőket és széles látókörű szakembereket képezzünk, akik hozzájárulnak az egészségügy-, s így a társadalom fejlődéséhez, és akik meghallják az új lehetőségek hívó szavát globalizálódó világunkban. Az Intézet keretében dolgozó oktatók elkötelezettek, hogy feltárják az átalakuló globális piacokat átható trendeket és erőfeszítéseket tegyenek annak érdekében, hogy megértsék azon folyamatok működését, motivációját, amelyek hozzájárulhatnak maradandó értékek teremtéséhez a társadalom számára az egészségügyben – ezt a rendszerszemléletet közvetítve a hallgatóik felé is. Az Intézetben kínált képzési programok célja, hogy azok a szakemberek, akik oktatásainkban részt vesznek, hatékonyan tudjanak megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek az állami, az üzleti, a kormányzati és a nonprofit egészségügyi szektorban egyaránt.

Az Intézet feladatának tekinti az egészségügyi gazdasági, az egészségügyi menedzsment, valamint az egészségügyi jog területén a szakértői közreműködést szakmailag releváns projektek tervezésében, megvalósításában és monitorozásában, továbbá az egészségügyi szakterületen pályázatok összeállításában és irányításában is.

Az Intézet munkatársai az Egészségügyi menedzser és Egészségügyi közgazdász mesterképzések tantárgyain kívül felelősek számos BSc és MSc képzésben több szakon, többek között az egészségügyi/gazdasági menedzsment, a közigazgatási, illetve a jogi tárgyak, az egészségügyi rendszerek működése és irányítása, továbbá az egészségügyi gazdasági tárgyak oktatásáért magyar és angol nyelven. A Kihívások az egészségügyben PhD kurzus az Intézet keretein belül kerül meghirdetésre évente. Az Intézet keretében kerül oktatásra továbbá a szakorvosképzés kötelező Egészségügyi menedzsment több hetes kurzus minden évben a tavaszi időszakban.

Az intézeti kutatások célja az egészségügyi rendszerek összetett elemzése és működésük feltételrendszerének feltárása, a problémák meghatározása és azokra szakmailag releváns megoldások kínálása. Kiemelt kutatási területek: értékrend az egészségügyben, a közgazdaságtan kérdései az egészségügyben, egészséges öregedés, az egészségügyi szervezetek – ezen belül a gyógyszeripar - működési sajátosságai; a gyógyszerfelhasználás vizsgálata, vállalkozási és szervezeti formák az egészségügyben; a gyógyítás és az ápolás szervezési és jogi kérdései; alkalmazható vezetési módszerek és rendszerek; a motiváció és az ösztönzés sajátosságai; vezetési és szervezési feladatok; kommunikációs és konfliktuskezelési sajátosságok. 

Holland, olasz, angol és egyesült államokbeli partnereink nemcsak világszínvonalú kutatóműhelyek, hanem az adott országokban tevékenykedő vállalkozások is.

Intézetigazgató: Dr. Kalasné Dr. Bíró Klára egyetemi docens

Intézeti adminisztrátor: Gyarmatiné Hadházi Gyöngyi

Intézeti oktatók:

PhD hallgatók:

  • Deák Máté Sándor
  • Dr. Kalas Nándor
  • Mézes László
  • Varga Mihály
  • Pozsgai Éva
  • Dr. Csipkés Csaba
  • Kertész Balázs (társtémavezetés)
  • Papp Annamária (társtémavezetés)
Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 25. 08:57