Agrár- és Üzleti Digitalizáció Intézet

Az Agrár- és Üzleti Digitalizáció Intézet feladata, hogy kutatási és oktatási tevékenységei által az agrár- és üzleti tudományokban segítse a hallgatók szakmai és személyes fejlődését, valamint hozzájáruljon az üzleti világ folyamatos és innovatív fejlődéséhez. Az Intézet két alappillére az Agrárinformatika Tanszék és az Üzleti Digitalizáció Tanszék fontos szerepet játszanak ebben a törekvésben. Az Intézet missziója szorosan kapcsolódik a Debreceni Egyetem és a Gazdaságtudományi Kar általános célkitűzéseihez, amelyek közé tartozik a tudományos ismeretek bővítése, a fenntartható fejlődés elősegítése és a diákok gyakorlati tudásának fejlesztése. Az Intézet kiemelten kezeli a hallgatók támogatását, amely nem csak az oktatás magas színvonalát, hanem a gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítását is magában foglalja. Tevékenységeink középpontjában a digitális technológiák mezőgazdaságban és üzleti életben történő alkalmazásának előmozdítása áll, különös tekintettel az üzleti folyamatok digitális átalakítására. Célunk, hogy a hallgatók megismerjék a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket és képessé váljanak ezeket eredményesen felhasználni az agráriumban és az üzleti életben jelentkező kihívások kezelésére. Az agrár- és üzleti digitalizáció alapképzési szakot gondozzuk, ahol a diákok olyan képzést kapnak, amely magában foglalja a digitalizáció agrár- és üzleti aspektusait. A tudományos kutatás és oktatás mellett aktív szerepet vállalunk a szakmai közösség és a társadalom szélesebb körű támogatásában is.

Intézetigazgató:

Intézeti adminisztrátor:

Professor Emeritus:

Intézeti tanszékek:

PhD hallgató:

  • Bálint Péter Levente, PhD hallgató
  • Gok Gorkem, PhD hallgató
  • Korkut Ilgin, PhD hallgató
  • Asep Yusup Mamun, PhD hallgató
  • Henrique Friedrich De Oliveira, PhD hallgató
  • Othman Mohammad Ahmed Mustafa, PhD hallgató
  • Aashima Aashima, PhD hallgató
  • Daiane Luiz Rodrigues, PhD hallgató
  • Lam Quynh Trang Tran, PhD hallgató

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 27. 12:47