Gazdasági fordulatok évszázada országos tanulmányi verseny pályázati felhívás

Az MNB Intézet országos tanulmányi versenyt hirdet a 2023/24-es tanév tavaszi félévében Gazdasági fordulatok évszázada címmel.
 

A verseny célja, hogy a Magyar Nemzeti Bank centenáriuma alkalmából ösztönözze a hallgatókat egyrészt akár az elmúlt 100 év legfontosabb hazai gazdasági eseményeinek megismerésére és elemzésére, másrészt akár egy-egy példán, illetve tanulságon keresztül megkísérelhetik annak prognosztizálását, hogy vajon mi lehet a magyar gazdaság legizgalmasabb kihívása a következő 100 évben. Az egyedülálló és izgalmas, két fordulóból álló verseny próbára teszi a résztvevők lexikális és alkalmazott gazdasági tudását, tájékozottságát és szakmai elemző készségét.
 

 • Regisztrációs határidő: 2024. május 3. 23:59
 • Beküldési határidő: 2024. május 6. 23:59
 • Döntő és ünnepélyes díjátadó: 2024. május 30.
   

A szakmai bíráló bizottság döntése alapján az 1-20. helyezést elérő elemzések/pályamunkák szerzőinek nyereményei:

 • 1. helyezett összesen egyszeri bruttó 700.000 Ft
 • 2. helyezett összesen egyszeri bruttó 600.000 Ft
 • 3. helyezett összesen egyszeri bruttó 500.000 Ft
 • 4. helyezett összesen egyszeri bruttó 400.000 Ft
 • 5. helyezett összesen egyszeri bruttó 300.000 Ft
 • 6-10. helyezett összesen egyszeri bruttó 150.000 Ft
 • 11-20. helyezett összesen egyszeri bruttó 75.000 Ft

Bármelyik magyarországi felsőoktatási intézményben a 2023/24-es tanév tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes- vagy részidejű (nappali, esti és levelező munkarendű), alapképzésben (BA/BSc), osztatlan képzésben,mesterképzésben (MA/MSc/MBA), valamint doktori képzésben (PhD) részt vevő hallgató jelentkezhet. A részvétel pontos feltételeiről a versenyszabályzat nyújt tájékoztatást.
 


Fordulók:


1. Válogató

Regisztrációs határidő: 2024. május 3. 23:59
Beküldési határidő: 2024. május 6. 23:59
Helyszín: online

 

A válogató forduló az önálló gondolkodást, a szakmai elemző készséget, valamint a gazdasági tájékozottságot hivatott felmérni. A feladat során a résztvevőknek (1) egy részletes elemzésen keresztül kell bemutatni az elmúlt 100 év valamely magyar gazdaságtörténeti eseményének gazdasági aspektusait, vagy (2) egy részletesen kidolgozott és megindokolt prognózison keresztül kell bemutatni, hogy álláspontjuk szerint, mi lehet a magyar gazdaság legizgalmasabb kihívása a következő 100 évben. A gondolatokat körülbelül 3 A4-es oldalnyi szövegben kell összefoglalni, amit az MNB Intézet munkatársaiból álló szakmai zsűri bírál el. A versenyzőknek egyénileg kell kidolgozniuk pályamunkájukat az alábbi tartalmi és formai követelmények szerint.


A pályamunka tartalmi és formai követelményei:

 • témája vizsgálja a gazdasági relevanciát, valamint a rövid- és hosszú távú hatásokat és (az alábbi pontokból csak egy irányt kell választani):
  • kötődik/merít az elmúlt 100 év magyar gazdasági eseményeihez/ből;
  • egy olyan gazdasági kérdés, amelynek – tanulva a múlt történeti példáiból – jövőbeli vetületei relevánsak és aktuálisak gazdaságtudományi aspektusból;
 • szakmailag igényes gazdasági elemzés;
 • minimum 2, a témához szorosan kapcsolódó ábrát vagy táblázatot tartalmaz, amelyeket szövegesen is kell elemezni;
 • megfelelően hivatkozott irodalmat, ábrákat és táblázatokat tartalmaz (Azábrákat és táblázatokat címmel kell ellátni, valamint az adatok forrását az ábra, illetve a táblázat alatt fel kell tüntetni.);
 • körülbelül 3 A4-es oldal terjedelmű (4.000-6.000 leütés szóközzel együtt, amelybe a szövegközi hivatkozások és lábjegyzetek beleszámítanak, viszont a hivatkozásjegyzék már nem);
 • 12-es betűméret, Calibri betűtípus, 6 pt-os térköz, 1,15-ös sorköz, sorkizárt.

Pályázni csak egyénileg van lehetőség. Egy pályázó maximum 3 darab pályamunkát nyújthat be a pályázati időszakban, ugyanakkor kizárólag a legjobbra értékelt pályamunka részesülhet díjazásban. Az elért eredményről és a döntőbe való továbbjutásról a pályázók néhány napon belül, legkésőbb 2024.05.24-ig írásbeli értesítést kapnak.


2. Döntő és ünnepélyes díjátadó

Időpont: 2024. május 30.
Helyszín: MNB Intézet épülete (1117 Budapest, Infopark sétány 1., I épület)

 

A válogatóból továbbjutó legjobb 5 pályamunka megalkotói egy igazán izgalmas feladattal kerülnek szembe. A döntősök személyes prezentációjuk keretében is
bemutatják gazdasági elemzéseiket/prognózisaikat a szakmai zsűrinek. A versenyre 2024. május 3. 23:59-ig egyénileg lehet regisztrálni.
A válogató fordulóban a pályamunka elektronikus úton való beküldésére 2024. május 6-ig van lehetőség. A bíráló bizottság szerint legjobbnak értékelt pályamunkák szerzői 2024. május 30-án mérhetik össze a tudásukat az MNB Intézet épületében a döntő
során.


 

A Gazdasági fordulatok évszázada országos tanulmányi versenyre vonatkozó szabályzat az alábbi linken érhető el: Versenyszabályzat.

További információk és a részletes pályázati kiírás az MNB Intézet honlapján találhatók: https://mnbintezet.hu/verseny2024

Kérdés esetén kérjük, hogy írj az mnbintezet@nje.hu e-mail címre.

 


A regisztráció az alábbi linken keresztül érhető el: Gazdasági fordulatok évszázada verseny regisztráció - MNB Intézet (mnbintezet.hu)


 

a

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 28. 09:30