A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj

A Debreceni Egyetem célkitűzése a harmadik generációs egyetemekhez kapcsolódó funkciók, feladatok megerősítése a kutatói bázis, a térségi szereplőkkel való együttműködés, valamint az intézmény nemzetközi és hazai kutatási és tudás-hasznosítási tevékenységének bővítése és színvonalnak javítása érdekében az Intézményfejlesztési Tervben (a továbbiakban: IFT) meghatározott fókusz-területeken. A Debreceni Egyetem célja továbbá ehhez kapcsolódóan az ipari hasznosulást elősegítő kutatási-oktatási feladatok erősítése.

Fenti célok eléréséhez járul hozzá az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult program” című projekt is, többek közt a kutatói utánpótlás fejlesztését célzó ösztöndíjprogramokon keresztül. A projekt keretében olyan kutatói utánpótlás célzattal megvalósuló tevékenységekhez (például alapkutatás, alkalmazott alapkutatás) nyújtható ösztöndíj támogatás, amely egyúttal hozzájárul az alábbi felsorolásban szereplő eredmények valamelyikéhez:

  • a projekt keretében vagy annak eredményeként létrejött magyar/idegen nyelvű tudományos publikáció;
  • nemzetközi konferenciaelőadás;
  • előadás ismeretterjesztő, kutatási eredményeket népszerűsítő rendezvényeken;
  • társadalmi innováció, térségfejlesztés, intelligens város stratégiai területén vagy környezeti-társadalmi-gazdasági kihívásokkal kapcsolatban végzett kutatói tevékenység;
  • kutatási témába beépített vállalati problémák.

A fentiekkel összefüggésben a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (a továbbiakban: DE GTK) által elindított ösztöndíjprogram célja a kutatási kapacitások bővítése érdekében a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása és a tudományos produktivitás növelése. Ennek értelmében olyan pályázatok támogathatók, amelyek a meghatározott területen végzett kutatási tevékenységre és annak eredményeinek publikálására vonatkoznak.

Az DE GTK által elindított ösztöndíjprogram fókusza az egészség-gazdaság, kiemelten a sport, életmód és táplálkozás területének ágazati makroszintű, vállalati és fogyasztói szempontú elemzése. Olyan pályázatok nyújthatók be, melyek célja

  • az egészség-gazdaság szereplőinek hatékony működését segítő összefüggések feltárása a lakosság magatartása, az ágazati szereplők, valamint a befolyásoló makrogazdasági tényezők szintjén, illetve
  • az egészség-gazdaságtan klasszikus megközelítésének újraértelmezésén és kibővítésén keresztül az ágazatban tevékenykedő vállalatok stratégiai tervezésének, K+F folyamatainak és termék/szolgáltatás fejlesztési tevékenységének szakmai (háttér)támogatása.

Az ösztöndíjprogram keretében az alábbi célcsoportok támogathatók:

  • a DE GTK alap- vagy mesterképzéseiben részt vevő egyetemi hallgatók (lásd: „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj 1.5.” című pályázati felhívás);
  • a DE GTK doktori képzésében részt vevő PhD hallgatók (doktoranduszok) (lásd: „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj 2.5.” című pályázati felhívás);
  • a DE GTK-hoz kötődő doktorjelöltek és a DE GTK-val munkaviszonyban álló fiatal kutatónak minősülő posztdoktorok (lásd: „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj 3.5.” című pályázati felhívás).

A koronavírus helyzetre való tekintettel a korábban közzétett pályázati felhívásban szereplő ösztöndíjas időszak és a pályázatok benyújtásának határideje az alábbiak szerint módosul.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama legalább 5, de legfeljebb 10 hónap, amelynek kezdete 2020. október 1.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a korábban közzétett felhívásban módosítás történt, kötelező vállalásként került bele a felhívásba a kutatási témába beépített konkrét vállalati probléma. Amennyiben szüksége lenne bármilyen segítségre a vállalatokkal való kapcsolatfelvételben, vagy még nem tudja, milyen vállalati problémával foglalkozna szívesen, keresse kollégáinkat: Dr. Nagy Adrián (nagy.adrian@econ.unideb.hu ); Bakosné Kiss Virág (kiss.virag.agnes@econ.unideb.hu ).

További részletes információk megtalálhatók az alábbiakban letölthető pályázati felhívásokban. 

Letölthető pályázati felhívások:

A pályázati felhívás mellékletei:

További információk
Dr. Szőllősi László, egyetemi docens
szollosi.laszlo@econ.unideb.hu
Dr. Harangi-Rákos Mónika, egyetemi docens
harangi-rakos.monika@econ.unideb.hu

ARCHÍVUM


KIEGÉSZÍTŐ-ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS "A jövő tudósai" pályázati program ösztöndíjasai számára

A projekt keretében született kutatási eredmények minél szélesebb körben való terjesztése, illetve a hallgatók, fiatal kutatók eredményeinek ismertetése és előrelépésének elősegítése érdekében jelen felhívással a DE GTK kiegészítő-ösztöndíjprogramot indít el konferenciákon való részvétel elősegítésére.

További információk
Dr. Popovics Péter, egyetemi adjunktus
popovics.peter@econ.unideb.hu
Tóth Eszter
toth.eszter@econ.unideb.hu

Legutóbbi frissítés: 2022. 10. 12. 12:45