DETEP

2000-ben az új, integrált egyetem első rektora, Fésüs László akadémikus vetette fel egy egyetemi szintű tehetséggondozó program megszervezését és indítását; amelyet az őt követő rektorok is az egyetem egyik, kiemelt feladataként kezeltek.
 
A program működtetéséhez minden karról és önálló intézetből a tevékenységet koordináló oktatók, valamint a Hallgatói Önkormányzat képviselője kerültek egy, az általános elveket kidolgozó, operatív feladatokat is végző grémiumba, amely a mindenkori rektor tanácsadó testületeként működik. Ennek tagjai koordinálják saját karuk tehetséggondozó programjait. A tanácsadó testületen belül létrejött egy szűkebb stáb, melynek feladata az évenként lefolytatott kiválasztás szakmai és metodikai elveinek meghatározása, valamint a kiválasztás megszervezése volt. Az első évben választották ki azokat a mérőeszközöket, amelyeket a program a hallgatók beválogatásához alkalmaz. A második évre körvonalazódtak azok a mérőeszközök és eljárások, amelyeket már hosszabb távon is alkalmazni lehet.
 
Az egyetemi tehetséggondozó program célja a tehetséges hallgatók programszerű támogatása, a már működő, más programokkal és szervezetekkel együttműködve, azok sajátos céljait és feladatait figyelembe véve.

Tovább a DETEP weboldalára

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 17:55