Vezetői oktatói értekezlet

(1) A Karon a tanárok, docensek összességéből és az oktatási szervezeti egységek vezetőiből álló véleményező, előkészítő, javaslattevő testület működik.

(2) A vezető oktatói/egységvezetői értekezlet feladata véleménynyilvánítás:

  • a kari stratégia kialakításáról,
  • a humánpolitikai munka főbb elveiről,
  • a Kar egészét érintő egyéb kérdésekről.

(3) A tanácskozó testületet a Kar vezetője hívja össze évenként legalább egy alkalommal.

(4) Működési rendje:

  • a testület tanácsadó és információs feladatokat lát el - javaslataival, észrevételeivel - részt vesz a Kari Tanács döntéseinek előkészítésében,
  • javaslatot tehet a Kari Tanácsnak új tantervekre, tantervmódosításokra és más fontos kérdésekben,
  • össze kell hívni a testületet, ha azt tagjainak egyharmada a dékántól írásban kéri.
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 17:55