A kar oktatóinak kutatóinak értekezlete

  • A kari oktatói-kutatói értekezlet a Kar oktatásban résztvevő alkalmazottjainak, PhD hallgatóinak tanácskozó testülete, amelyet a Kart érintő fontos kérdések megtárgyalása céljából a Kar vezetője hív össze évenként legalább egy alkalommal.
  • A kari oktatói-kutatói értekezlet évenként legalább egy alkalommal a dékán beszámolója alapján megvitatja a Kar tevékenységét.
  • Az értekezletre meg kell hívni valamennyi oktatót, kutatót és diplomás munkakörben foglalkoztatott dolgozót, továbbá az Egyetem doktori képzésben részt vevő hallgatóit. Köteles a dékán az értekezletet összehívni, ha azt a Kari Tanács vagy a Kar oktatóinak, kutatóinak egyharmada kéri.
  • Az oktatói, kutatói értekezleteken előterjesztett ajánlásokat, javaslatokat a Kar köteles megvizsgálni és a kialakított állásfoglalásról az érdekelteket 30 napon belül tájékoztatni.

Az oktatói-kutatói értekezlet a Kari Tanácshoz javaslattal fordulhat, amit a Kari Tanács köteles megtárgyalni és állásfoglalását az érdekeltekkel közölni

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 26. 09:00