Pótfelvételi Tjékoztató 2020

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2020.

 

A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. A jelentkezésre kizárólag elektronikusan van lehetőség, a www.felvi.hu honlapon.

Csak azoknak a jelentkezését fogadja el az Oktatási Hivatal, akik 2020-ban a rendes felvételi eljárás során nem jelentkeztek egy intézménybe sem, vagy akik a 2020. július 23-i ponthúzás során nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.

A meghirdetett képzésekkel és a jelentkezéssel kapcsolatos további információk a www.felvi.hu honlapon találhatók: Pótfelvételi tudnivalók. A jelentkezőknek el kell érniük az általános felvételi eljárás során a jelentkezési szakjukra érvényes felvételi ponthatárt.

A jelentkezés időszaka: 2020. július 30-augusztus 9. 24.00 óra.

(Felvételi döntés (ponthúzás): 2020. augusztus 27.)

 

Mesterszakra történő jelentkezés esetén előzetes kreditelismertetést kell lefolytatni, amihez a szükséges adatlapokat (melyek megtalálhatóak a kar honlapján (http://www.econ.unideb.hu/index.php/hu/kepzeseink/mesterkepzesek) az adott mesterszaknál)  2020. augusztus 10-ig  kérjük a  DE Gazdaságtudományi Kar Tanulmányi Osztályára beküldeni! (Cím: DE GTK Tanulmányi Osztály, 4002 Debrecen Pf. 400.) Az adatlapokhoz kérünk mellékelni a teljesített tárgyakról hivatalos igazolást (leckekönyv másolat, vagy kreditigazolás, vagy törzslap/oklevélmelléklet fénymásolata).

Nem kell kreditelismerési adatlapot küldeniük azoknak, akik az adott mesterszakon teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe (a képzési és kimeneti követelmények alapján).

 

A szakmai és motivációs felvételivel kapcsolatos információk
(csak a mesterszakokra jelentkezők számára)

 

Minden szak, kivéve a Közgazdásztanár szakra jelentkezőknek

A személyes megjelenést igénylő felvételi szakmai és motivációs elbeszélgetés helyett minden felvételizőnek a jelentkezési szakjának megfelelően egy 8-10 oldalas beadandó dolgozatot kell készíteni, és elektronikusan elküldeni a email címre legkésőbb 2020. augusztus 17-én 12.00 óráig. Az egyes szakok témakörei és a dolgozatok formai követelményei a kar honlapján megtalálhatók: https://econ.unideb.hu/hu/node/159

Tájékoztatom, hogy amennyiben a beadandó dolgozatot a megadott határidőig nem küldi el, automatikusan kizárásra kerül a felvételi eljárásból. A felvételi pont (max. 40) a felvételi bizottság által a dolgozatra adott pontszám lesz.

A felvételi vizsga díjának (szakonként 4.000 Ft) befizetésére átutalással lesz lehetőség, az alábbiak szerint:

Számlatulajdonos számlaszáma: 10034002-00282871
Számlatulajdonos neve: Debreceni Egyetem (Debrecen, Egyetem tér 1.)

Összeg: 4000 Ft (ahány szakra jelentkezik, annyiszor 4.000 Ft)
Átutalás közleménye: 1H2GBA00MFEL/247, Felvételiző Neve

 

Az átutalásról szóló bizonylatot szkennelve kérjük a e-mail címre elküldeni legkésőbb 2020. augusztus 17-ig. A felvételi vizsgadíj befizetésének elmulasztása esetén kizárásra kerül a felvételi eljárásból.

A felvételi eredménye a www.felvi.hu honlapon a saját E-felvételi felületen lesz megtekinthető.

 

Közgazdásztanár szakra jelentkezőknek

A közgazdásztanár szak felvételi szakmai, pedagógiai-pszichológiai elbeszélgetése és pályaalkalmassági vizsgája személyes megjelenést nem igénylő online formában fog történni, időpontja 2020. augusztus 18. 8.00 óra. A felvételi elbeszélgetés témakörei megtalálhatók a kar honlapján: https://econ.unideb.hu/hu/kozgazdasztanar

A felvételi elbeszélgetés további részleteiről augusztus 17-én küldünk e-mailen tájékoztatást a felvételi jelentkezéskor megadott e-mail címre.

A kar honlapjáról (https://econ.unideb.hu/hu/kozgazdasztanar) letölthető Nyilatkozatot kérjük, hogy kitöltve, aláírva postai úton küldje el részünkre (cím: DE Gazdaságtudományi Kar Tanulmányi Osztály, 4002 Debrecen Pf. 400), illetve szkennelve a e-mail címre legkésőbb 2020. augusztus 18-ig.

A felvételi pont (max. 40) a felvételi bizottság által a szóbeli elbeszélgetésre adott pontszám lesz. Tájékoztatom, hogy amennyiben nem vesz részt a szóbeli felvételi elbeszélgetésen, automatikusan kizárásra kerül a felvételi eljárásból.

A felvételi vizsga díjának (4.000 Ft) befizetésére átutalással lesz lehetőség, az alábbiak szerint:

       Számlatulajdonos számlaszáma: 10034002-00282871
       Számlatulajdonos neve: Debreceni Egyetem (Debrecen, Egyetem tér 1.)
       Összeg: 4000 Ft
       Átutalás közleménye: 1H2GBA00MFEL/247, Felvételiző Neve

Az átutalásról szóló bizonylatot szkennelve kérjük a e-mail címre elküldeni legkésőbb 2020. augusztus 17-ig. A felvételi vizsgadíj befizetésének elmulasztása esetén kizárásra kerül a felvételi eljárásból.

A felvételi eredménye a www.felvi.hu honlapon a saját E-felvételi felületen lesz megtekinthető.
 

Jelentkezéskor feltöltendő dokumentumok

Az alábbi dokumentumokat a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi felületre kell feltölteni minden jelentkezőnek:
 

  • oklevél, vagy igazolás az oklevél kiállításának megkezdéséről,
  • hivatalos igazolás az oklevél minősítéséről azoktól, akiknek az oklevele nem tartalmazza a minősítést,
  • nyelvvizsga bizonyítvány(ok),
  • többletpontra való jogosultság(ok) iratai,
  • igazolás a munkahelyétől, hogy mióta áll munkaviszonyban (szakmai, vezetői gyakorlat igazolása), csak Master of Business Administration (MBA) szakra jelentkezőknek.

2020. július 30.
DE GTK
Tanulmányi Osztály

Frissítés dátuma: 2020.07.31.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.