Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet

A Vezetés- és Szervezéstudományi Intézeten belül három tanszék működik, kinevezett tanszékvezetők irányításával: Vezetéstudományi Tanszék, Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszék, Szervezés és Kommunikáció Tanszék.

Az Intézet feladata a vezetés, szervezés, és humánerőforrás menedzsment diszciplínák művelése, ezen diszciplínákhoz tartozó tantárgyak tananyagának kialakítása, karbantartása és fejlesztése, valamint oktatása a Debreceni Egyetem különböző graduális és posztgraduális szakjain. Az intézethez tartozó tantárgyak elméleti oktatása mellett interaktivitásra építő, tréning jellegű gyakorlatok tartása jellemző. Az oktatási feladatokon túlmenően „A menedzsment funkcionális vizsgálata” című kutatási program folytatása, amely alkalmas a fenti interdiszciplináris területek problémáinak kutatására, vizsgálatára, ugyanakkor támogatja a tanszékek kutatóinak, oktatóinak és PhD hallgatóinak tudományos előmenetelét, valamint alkalmas arra, hogy az üzleti szféra számára hasznosítható eredményeket produkáljon.

Az Intézet kihelyezett tanszékei a budapesti székhelyű Szinergia Projekt- Működés- és Változásmenedzsment Kft., valamint a debreceni székhelyű Vállalkozásfejlesztési és Innováció-menedzsment Tanszék. Az Intézet az alábbi honlapokat működteti: honlap1; honlap 2

Frissítés dátuma: 2017.07.04.