Kontrolling Tanszék

A tanszék az Egyetem, illetve a Gazdaságtudományi Kar különböző felsőoktatási szakképzési, alapképzési és mesterszakjai kontrolling, gazdasági elemzési és vezetői számviteli tantárgyainak az oktatását látja el. A tanszék fontosabb tárgyai: kontrolling, pénzügyi kimutatások elemzése, gazdasági elemzés, pénzügyi kontrolling, vezetői számvitel és kontrolling, teljesítménymérés és vállalatértékelés, SAP. A Karon rendelkezésre álló számítógépes tantermek nyújtotta lehetőséget is kihasználva kurzusokat szervezünk az informatikának a számvitelben, a kontrollingban és a pénzügyi elemzésben történő felhasználási lehetőségeiről is. A tanszék részt vesz a PhD hallgatók képzésében és témavezetésében is. A Tanszék kutatási tevékenysége alapvetően a controlling, a vezetői számvitel és a gazdasági elemzés területhez kapcsolódik. Kutatási tevékenységünkben fontos szerepet kap a controlling és a vállalatértékelés, illetve különböző vállalati modellek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata. A tanszék folyamatosan fejleszti kapcsolatát, együttműködését a régió vállalataival, intézményeivel. Fejlődnek kapcsolataink a külföldi oktatási intézményekkel is.

Munkatársaink

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2018.06.11.