Pénzügyi Tanszék

A tanszék az Egyetem, illetve a Gazdaságtudományi Kar különböző felsőoktatási szakképzési, alapképzési és mesterszakjai pénzügyi, pénzgazdálkodási, pénzügyi elemzési és tervezési, valamint adózási tantárgyainak az oktatását látja el. A tanszék fontosabb tárgyai: Pénzügytan, Vállalati pénzügyek, Vállalat- és vagyonértékelés, Adózási ismeretek, Pénzügyi elemzés, Haladó pénzügyek, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák. A Karon rendelkezésre álló számítógépes tantermek nyújtotta lehetőséget is kihasználva kurzusokat szervezünk az informatikának a pénzügyi elemzésben, tervezésben és modellezésben történő felhasználási lehetőségeiről is. A tanszék részt vesz a PhD hallgatók képzésében és témavezetésében is. A Tanszék kutatási tevékenysége is alapvetően a pénzügyek különböző területeihez kapcsolódik. Kutatási tevékenységünkben fontos szerepet kap a pénzügyi elemzés, a finanszírozási lehetőségek vizsgálata és a pénzügyi modellek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata. A tanszék folyamatosan fejleszti kapcsolatát, együttműködését a régió vállalataival, intézményeivel. Fejlődnek kapcsolataink a külföldi oktatási intézményekkel is.

Munkatársaink

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2018.06.11.