Számviteli Tanszék

A Számviteli Tanszék az egyetem különböző felsőoktatási szakképzési, alapképzési és mesterszakjai számvitelre építő tantárgyainak oktatását látja el. A Tanszék fontosabb tárgyai BSc szinten: Pénzügyi számvitel, Éves beszámoló összeállítása, Számviteli esettanulmányok, Számítógépes könyvvezetés, Államháztartási számvitel, Ellenőrzés és könyvvizsgálat. A Tanszék ellátja a Számvitel mesterszak gondozását is, ahol a legfontosabb tárgyak a következők: Rendszerszemléletű számvitel, Konszolidáció összeállítása és elemzése, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS), Haladó vezetői számvitel, Államháztartási számvitel mesterfokon, Pénzügyi instrumentumok és számvitelük, A könyvvizsgálat rendszere, Az SAP rendszer alkalmazása. Az oktatásba számítógépes foglalkozások (számítógépes könyvelés, SAP, pénzügyi és számviteli informatika) és külső, gyakorlati szakemberek, előadók segítségével vállalati gyakorlati példák is beépítésre kerültek. A tanszék részt vesz a PhD hallgatók képzésében és témavezetésében is. A Tanszék kutatási tevékenysége is alapvetően a számvitel különböző területeihez kapcsolódik, melynek eredményei az oktatásba is beépítésre kerülnek. Kutatási tevékenységünkben fontos szerepet kapnak a nemzetközi számviteli rendszerek módszertana és a sportszámvitel különböző vetületei is. A Tanszék folyamatosan fejleszti regionális, országos és nemzetközi oktatási, szakmai kapcsolatait is. Hallgatóink folyamatosan vesznek részt számviteli versenyeken, országos megmérettetéseken.

Munkatársaink

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2018.09.17.