Vállalatgazdaságtani Tanszék

A tanszék – jogelődeit tekintve - 2016-ban lett 60-éves. Az oktatás profilja a politikai és rendszerváltozásokkal párhuzamosan változott, de a fő hangsúly megmaradt: az élelmiszergazdasági termelés hatékonyságának és jövedelmezőségének tárgyalása. A Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc alapszak, valamint a Vállalkozásfejlesztés MSc mesterszak alapítása és indítása a tanszéki kollektívához kapcsolódik. Alapítója az 1994-től 2001-ig működő a "Mezőgazdasági vállalkozások és a Vidékfejlesztés Ökonómiája" című doktori programnak, ahol közgazdasági PhD diplomát bocsátottak ki. Később a Doktori Iskolát a "Gazdálkodás- és szervezéstudományok" területén ismerték el és a tanszék fokozattal rendelkező oktatói teljes létszámban részt vesznek ennek munkájában.

Az oktatásfejlesztés területén, csakúgy mint a nemzetközi pályázati tevékenységében élenjáró volt. Az elmúlt 15 évben 5 nagy nemzetközi, és számos hazai programnak (pl. Tempus, Phare, HEFOP, TAMOP,stb.) voltak vezetői, illetve tagjai. Munkatársai Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban is oktattak, oktatnak angol nyelven, tagjai, vezetői hazai és nemzetközi szervezeteknek. A tanszéken alakult ki az ún. "Debreceni Üzemtani Iskola" mely munkássága ismert és elismert Magyarországon és külföldön is. A tanszék kialakításában és fejlesztésében évtizedekre visszamenően kiemelkedő munkát végzett Dr. Gönczi Iván†, Dr. Kádár Béla†, Dr. Borsos János†, Dr. Vadász László, Dr. Tóth József, Dr. Pfau Ernő, Dr. Kozma András, Dr. Ertsey Imre és Dr. Nemessályi Zsolt professzorok. Az iskolateremtőknek kiváló tehetségük volt a gazdasági jelenségek törvényszerűségének felismerése, megfogalmazása és továbbadása iránt. Nevükkel fémjelződött közel 40 évig a tanszék kutató munkája is. A kutatás profilját "A műszaki fejlesztés ökonómiai hatásai a mezőgazdasági vállalatok gazdálkodására", "Az exportképesség termelési és ökonómiai kérdései a kialakítandó családi üzemekben és nagygazdaságokban" című téma képezte a 60-70-es években. Ezt követően a számítógéppel támogatott vállalati tervezés témakörével foglalkoztak oktató kutató kollégáink. Számos - e tárgykörökön túl - a gyakorlat számára átadható megállapítások és kutatási eredmények születtek (gépesítés, műtrágyázás, melléktermékek hasznosítása, vetésszerkezet optimalizálása stb.).

Jelenleg a főként a Doktori Iskola programjaikhoz kapcsolódóan az agrár-üzleti kérdésekkel, az ágazati ökonómiával, szervezéssel, kapcsolatos kutatások a jellemzőek. Munkatársaink részt vesznek a nemzeti- és nemzetközi kutatási programban is. Az eredmények minél szélesebb körű terjesztése érdekében a tanszék kollektívája könyvekben, folyóiratokban publikálja szakmai tevékenységét.

Az elmúlt 15 évben megjelent szakkönyvek mellett (Családi farmgazdálkodás, A juhtenyésztés ökonómiája és szervezése, A sertéstenyésztés ökonómiája és szervezése, A termőföld-használat gazdasági kérdései, A dohány gazdaságtana, A biomassza felhasználása, A szarvasmarha ágazat gazdasági szervezési és piaci kérdései, stb.) a tanszék vezető oktatói szerkesztőként, társszerzőként részt vettek a Mezőgazdasági üzemtan I., illetve Mezőgazdasági üzemtan II. c. könyvek elkészítésében melyet az Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértői Bizottság Kiadói Nívódíjban részesítette.

Egy, a HEFOP kertében elnyert pályázattal több szakkönyvet is írtak kollégáink. Ezek közül kiemelhető a 2008-ban megjelent "Üzemtan I., illetve Üzemtan II. tankönyv, melyben a vállalatgazdasági tanszék szinte minden munkatársának megjelent az írása. A tudományos szakkönyvek sorában többek között kiemelhető a "Hatékonyság a mezőgazdaságban" c. szakkönyv, mely angol nyelven is megjelent.

A tanszék évtizedek óta tudományos együttműködésben áll a Rostocki Egyetemmel, valamint a Szlovák Nemzeti Mezőgazdasági Egyetemmel. A legújabb kapcsolatok elsősorban Hollandiába, Írországba, Németországba, Franciaországba, Csehországba, és az USA-ba irányulnak. Oktatói közül számosan tagjai, vezetői hazai és nemzetközi tudományos bizottságoknak, szervezeteknek.

Oktatott tárgyaink: Vállalatgazdaságtan, Stratégiai menedzsment, Kis és középvállalkozások gazdaságtana, Vállalkozások alapítása, működése, Médiagazdaságtan, Projektmenedzsment, Vállalkozásfejlesztési politika, Vállalkozások alapítása, Alternatív gazdálkodás, Vállalat és területgazdaságtan, Termelés gazdaságtan, Helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés, Ágazati szakigazgatás, Business administration, Introduction to business, Földügyi szakigazgatási ismeretek, Településfejlesztés, Sectoral economy, Strategic Management

Munkatársaink

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2017.07.04.