Vállalatgazdaságtani Tanszék

A tanszék – jogelődeit tekintve - 2016-ban lett 60-éves. Az oktatás profilja a politikai és rendszerváltozásokkal párhuzamosan változott, de a fő hangsúly megmaradt: az élelmiszergazdasági termelés hatékonyságának és jövedelmezőségének tárgyalása. A Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc alapszak, valamint a Vállalkozásfejlesztés MSc mesterszak alapítása és indítása a tanszéki kollektívához kapcsolódik. Alapítója az 1994-től 2001-ig működő a "Mezőgazdasági vállalkozások és a Vidékfejlesztés Ökonómiája" című doktori programnak. Később a Doktori Iskolát a "Gazdálkodás- és szervezéstudományok" területén ismerték el és a tanszék fokozattal rendelkező oktatói teljes létszámban részt vesznek ennek munkájában. A Doktori Iskola első vezetője Prof. Dr. Nemessályi Zsolt, titkára Prof. Dr. Nábrádi András volt.

Szerepe az oktatásfejlesztés területén csakúgy, mint a nemzetközi pályázati tevékenységben élenjáró volt. A tanszék munkatársai az elmúlt 15 évben 5 nagy nemzetközi, és számos hazai programnak (pl. Tempus, Phare, HEFOP, TÁMOP, stb.) voltak vezetői, illetve tagjai, továbbá Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban is oktattak, oktatnak angol nyelven. Tagjai, vezetői hazai és nemzetközi szervezeteknek. A tanszék jogelődjén alakult ki a "Debreceni Üzemtani Iskola", mely munkássága ismert és elismert Magyarországon és külföldön is. A tanszék kialakításában és fejlesztésében évtizedekre visszamenően kiemelkedő munkát végeztek Dr. Gönczi Iván†, Dr. Kádár Béla†, Dr. Borsos János†, Dr. Vadász László†, Dr. Tóth József, Dr. Pfau Ernő, Dr. Kozma András, Dr. Ertsey Imre és Dr. Nemessályi Zsolt professzorok. Az iskolateremtőknek kiváló tehetségük volt a gazdasági jelenségek törvényszerűségének felismerése, megfogalmazása és továbbadása terén. Nevükkel fémjelződött közel 40 évig a tanszék kutató munkája is. A kutatás profilját "A műszaki fejlesztés ökonómiai hatásai a mezőgazdasági vállalatok gazdálkodására" és "Az exportképesség termelési és ökonómiai kérdései a kialakítandó családi üzemekben és nagygazdaságokban" című témák képezték a ’60-’70-es években. Ezt követően a számítógéppel támogatott vállalati tervezés témakörével foglalkoztak oktató-kutató kollégáink. Számos – e tárgykörökön túl – a gyakorlat számára átadható megállapítások és kutatási eredmények születtek (gépesítés, műtrágyázás, melléktermékek hasznosítása, vetésszerkezet optimalizálása, stb.).

Jelenleg a főként a Doktori Iskola programjaihoz kapcsolódóan az agrár-üzleti kérdésekkel, ágazati ökonómiával, szervezéssel kapcsolatos kutatások a jellemzőek, emellett kutatási részterületeink közé tartozik a családi vállalkozások szerepének és sikertényezőinek vizsgálata, a földtulajdonlás és használat gazdasági kérdéseinek kutatása, továbbá a biomassza energetikai hasznosításának gazdasági értékelése is. Munkatársaink részt vesznek nemzeti és nemzetközi kutatási programokban is. Az eredmények minél szélesebb körű terjesztése érdekében a tanszék kollektívája könyvekben, folyóiratokban publikálja kutatási eredményeit.

Az elmúlt 15 évben megjelent szakkönyvek mellett (Farmgazdálkodás, A juhtenyésztés ökonómiája és szervezése, A sertéstenyésztés ökonómiája és szervezése, A termőföld-használat gazdasági kérdései, A dohány gazdaságtana, A biomassza felhasználása, A szarvasmarha ágazat gazdasági szervezési és piaci kérdései, stb.) a tanszék oktatói szerkesztőként, társszerzőként részt vettek a Mezőgazdasági üzemtan I., illetve Mezőgazdasági üzemtan II. c. könyvek elkészítésében, melyet az Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértői Bizottság Kiadói Nívódíjban részesített. A tudományos szakkönyvek sorában többek között kiemelhető a "Hatékonyság a mezőgazdaságban" c. szakkönyv, mely angol nyelven is megjelent.

A tanszék évtizedek óta tudományos együttműködésben áll a Rostocki Egyetemmel, valamint a Szlovák Nemzeti Mezőgazdasági Egyetemmel. A legújabb kapcsolatok elsősorban Hollandiába, Írországba, Németországba, Franciaországba, Csehországba, és az USA-ba irányulnak. Oktatói közül többen is tagjai, vezetői hazai és nemzetközi tudományos bizottságoknak, szervezeteknek.

Legfontosabb oktatott tárgyaink:
Vállalatgazdaságtan, Stratégiai menedzsment, Vállalati stratégia, Vállalkozások alapítása, működése, Médiagazdaságtan, Vállalkozásfejlesztési politika, Alternatív gazdálkodás, Vállalkozások gazdaságtana,Termelés-gazdaságtan, Helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés, Ágazati szakigazgatás, Ágazati gazdaságtan, Földügyi szakigazgatási ismeretek, Üzemgazdaságtan, Élelmiszeripari gazdaságtan, Élelmiszeripari üzemek szervezése és gazdaságtana, Növénytermesztés ökonómiája, A szolgáltató vállalkozás, Innováció menedzsment, Integrált településfejlesztés, Integrált gazdálkodási és vidékfejlesztési ismeretek, Business administration, Introduction to business, Sectoral economy, Strategic Management, Innovation management, Integrated Settlement Development, Alternative Management.

Munkatársaink

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2021.07.12.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.