Vállalkozásfejlesztés Tanszék

A vállalkozói ismeretek oktatása a Gazdálkodástudományi Karon, vállalkozói készségek fejlesztése a Debreceni Egyetemen magyar és angol nyelven. A tanszék munkája átfedi az alapszakok, mesterszakok, és posztgraduális szakok területét. 2010-től a tanszék legfőbb profilja a Team Academy finn tanulási modell eszközrendszerének alkalmazása. Az oktatásban végzett munka a tanszék kutatási profiljában is megjelenik. A fő kutatási terület az innovatív oktatási, tanulási módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata az üzleti felsőoktatásban. A Vállalkozásfejlesztési Tanszék aktívan együttműködik a helyi vállalkozásokkal, érdekképviseleti szervekkel, Debrecen megyei jogú városával, vállalkozás- és gazdaságfejlesztő szervezetekkel.

Munkatársaink

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2017.08.17.