Kutatásmódszertan és Statisztika Tanszék

A Kutatásmódszertan és Statisztika Tanszék 2014. augusztusában jött létre a Gazdaságtudományi Kar megalakulásával. A tanszék oktatási tevékenysége differenciált, a matematika, a statisztika és az operációkutatás a meghatározó tárgyak, e területek oktatása négy egyetemi karon is folyik (GTK, MÉK, TTK és Partiumi Egyetem). A tanszék aktívan részt vesz a FOSZ, a BSc és az MSc képzések, illetve a doktori iskolák oktatásában is, olyan tantárgyakkal, mint a Matematika, Statisztika, Általános kutatásmódszertan, Gazdaságmatematika, Operációkutatás, Döntéstámogató rendszerek, Regionális elemzések módszerei, Logisztikai tervezés, Logisztikai teljesítmény mérése és menedzsment, Készletgazdálkodás.

A tanszéken folyó kutatások: Operációkutatási, döntéstámogatási módszertani kutatások, amelyek elsősorban a bizonytalanság, illetve kockázat figyelembe vételére irányulnak az ágazati és komplex mezőgazdasági döntések megalapozása során. Kockázati tényezők feltárása és gazdasági vizsgálata a sertéságazatban. Ágazati gazdaságtani elemzések. A vidékfejlesztésre vonatkozó döntéseket megalapozó információs rendszer kidolgozásában való részvétel. Például a talajhasználat, növény, jövedelmezőség összefüggéseinek feltárása egy adott térségben.

Munkatársaink

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2017.07.04.