Üzemtani és Vállalati Tervezés Tanszék

A Tanszék, a nagy elődök (Gönczi Iván, Kádár Béla, Vadász László, Tóth József, Pfau Ernő, Nemessályi Zsolt, Ertsey Imre) által alapított és nevükkel fémjelzett „Debreceni Üzemtani Iskola” hagyományait ápolja és annak szerves részeként éli mindennapjait. Tanszékünk munkatársaival részt vesz a legtöbb Karunkon oktatott alap és mesterszak oktatási feladatainak az ellátásában, mindamellett, hogy bekapcsolódik az Ihrig Károly Doktori Iskola munkájába, oktatási és témavezetői feladatok ellátásán keresztül.

Az oktatási tevékenységünk két fő pillér mentén szerveződik. Az egyik az élelmiszergazdaságához, azon belül is főleg az agrárgazdasághoz kapcsolódik, míg a másik az általános vállalti projektmenedzsmenthez, valamint az üzleti és operatív tervezéshez. Oktatási célkitűzésünk, hogy a hallgatókat megismertessük a főbb növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok, valamint a főbb élelmiszer-termékpályák elsősorban mikro- és másodsorban makroszintű ökonómiai kérdéseivel. A hallgatók a tananyag elsajátítását követően megismerik az egyes ágazatok gazdasági és társadalmi helyzetét, illetve szerepét, megismerkednek a vonatkozó termékpályák szabályozási rendszerével és nem utolsósorban elsajátítják egy – a szóban forgó termékpályán tevékenykedő – vállalkozás üzleti, éves operatív és stratégiai tervezésének módszertanát. Oktatómunkánk során kiemelten kezeljük a gyakorlati képzést, amelynek keretében hallgatóink üzemi gyakorlatokon vesznek részt és számos alkalommal szervezünk részükre üzemlátogatásokat is. Mindennapi gyakorlat a Tanszéken, hogy az általunk oktatott tantárgyak szinte mindegyikéhez kapcsolódnak egyénileg vagy kisebb csoportokban elkészítendő önálló munkák (pl. üzleti terv, éves működési terv, támogatásokhoz kapcsolódó pályázat, ágazati tanulmányok, stb.), amelyeket számos esetben szóbeli prezentáció formájában is be kell mutatni.

A Tanszéken oktatott legfontosabb tantárgyak: Üzemtan, Ágazati gazdaságtan, Mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana; Mezőgazdasági vállalkozások tervezése, Üzleti tervezés, Projektmenedzsment, Mezőgazdasági piacok gazdaságtana, Támogatási és szabályozási rendszerek alkalmazása; Kertészeti üzemgazdasági és jogi ismeretek. A tanszéki kollektíva által konzultált TDK dolgozatok rendszeresen megjelennek a kari és országos TDK konferenciákon és azok rendre kiemelkedő eredményt érnek el az országos szintű megmérettetésen is.

A Tanszék kutatási profilját alapvetően az ágazat-, illetve termékpálya-centrikusság jellemzi. Ennek megfelelően kiemelten foglalkozunk hazai és európai szinten a következő ágazatokkal, illetve termékpályákkal: sertés ágazat, szarvasmarha ágazat és a tejtermékpálya; halászati ágazat; gabona ágazat; baromfi termékpálya; zöldség/gyümölcs termékpálya. Mindezeken túlmenően kiemelt K+F+I területek a továbbiakban a vidékfejlesztés ökonómiája, az agrár-környezetgazdálkodás és a mezőgazdasági vízgazdálkodás ökonómiai kérdései, valamint a sertéshús, hal és zöldség/gyümölcs termékpályák piaci aspektusai is. Minden egyes munkatársunk élő hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat működtet az agráriumban, folyamatosan készítenek az FM/NAK/MVH és számos szakmai érdekképviseleti szervezet felkérésére szakvéleményeket a különböző szabályozási területekhez kapcsolódóan.

Munkatársak

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2017.07.04.