Üzemtani és Vállalati Tervezés Tanszék

A Tanszék, a nagy elődök (Gönczi Iván, Kádár Béla, Vadász László, Tóth József, Pfau Ernő, Nemessályi Zsolt, Ertsey Imre) által alapított és nevükkel fémjelzett „Debreceni Üzemtani Iskola” hagyományait ápolja és annak szerves részeként éli mindennapjait. Tanszékünk munkatársai részt vesznek a legtöbb, Karunkon oktatott alap- és mesterszak oktatási feladatainak ellátásában, mindamellett, hogy bekapcsolódik az Ihrig Károly Doktori Iskola munkájába oktatási és témavezetői feladatok ellátásán keresztül.

Az oktatási tevékenységünk két fő pillér mentén szerveződik: az egyik az élelmiszer-gazdaság, azon belül is legfőképpen az agrárgazdaság, míg a másik az általános vállalati projektmenedzsment, valamint az üzleti és operatív tervezés. Oktatási célkitűzésünk, hogy a hallgatókat megismertessük a főbb növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok, valamint a főbb élelmiszer-termékpályák elsősorban mikro- és másodsorban makroszintű ökonómiai kérdéseivel. A hallgatók a tananyag elsajátítását követően megismerik az egyes ágazatok gazdasági és társadalmi helyzetét, illetve szerepét, megismerkednek a vonatkozó termékpályák szabályozási rendszerével, a mezőgazdasági üzem működési folyamataival, sajátosságaival és gazdasági kérdéseivel, továbbá elsajátítják egy – a szóban forgó termékpályán tevékenykedő – vállalkozás üzleti, éves operatív és stratégiai tervezésének módszertanát. Oktatómunkánk során kiemelten kezeljük a gyakorlati képzést, amelynek keretében hallgatóink üzemi gyakorlatokon vesznek részt és számos alkalommal szervezünk részükre üzemlátogatásokat is. Mindennapi gyakorlat a Tanszéken, hogy az általunk oktatott tantárgyak szinte mindegyikéhez kapcsolódnak egyénileg vagy kisebb csoportokban elkészítendő önálló munkák (pl. üzleti terv, éves működési terv, támogatásokhoz kapcsolódó pályázat, ágazati tanulmányok, stb.), amelyeket számos esetben szóbeli prezentáció formájában is be kell mutatni.

A Tanszéken oktatott legfontosabb tantárgyak: Üzemtan, Üzleti tervezés, Komplex vállalati tervezés, Projektmenedzsment, Mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana, Mezőgazdasági piacok gazdaságtana, Támogatási és szabályozási rendszerek, Nemzetközi üzleti tervezés, Mezőgazdasági vállalkozások tervezése, Ágazati gazdaságtan, Kertészeti ökonómia, Kertészeti üzemgazdasági és jogi ismeretek, Halászati ökonómia, Business Planning, Economics of Agricultural Markets, Project Management, Livestock enterprises.

A tanszéki kollektíva által konzultált TDK dolgozatok rendszeresen megjelennek a kari és országos TDK konferenciákon és azok rendre kiemelkedő eredményt érnek el az országos szintű megmérettetésen is. Mind a kari, mind az országos TDK-n szereplő hallgatók száma és elért eredményei vonatkozásában a Kar élvonalába tartozunk.

A Tanszék kutatási profilját alapvetően az ágazat-, illetve termékpálya-centrikusság jellemzi. Ennek megfelelően kiemelten foglalkozunk hazai és európai szinten a következő ágazatokkal, illetve termékpályákkal: sertés ágazat, szarvasmarha ágazat és a tejtermékpálya, halászati ágazat, baromfi termékpálya, zöldség-gyümölcs termékpálya. Minden egyes munkatársunk élő hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat működtet az agráriumban. A halászati és a zöldség-gyümölcs ágazatok vonatkozásában a legmagasabb szinten képviseltetjük magunkat az ágazati-szakmai munkában. A Tanszék munkatársai rendszeresen készítenek ágazati elemzéseket, stratégiai terveket, gazdasági és piaci elemzéseket, illetve prognózisokat a terméktanácsok, más szakmai szervezetek, pénzintézetek vagy az Agrárminisztérium felkérésére. Tevékenységünk alapelve, hogy munkánk csak akkor lehet igazán értékes, ha az valamely ágazatban, szektorban is hasznosul. Rendszeresen végzünk szakértői munkákat az OTP Bank NyRt. Agrárkollégiuma megbízásából, továbbá számos ágazati-gazdasági elemzésben együttműködünk a NAIK Agrárgazdasági Kutató Intézetével. Kari szinten is kiemelkedő teljesítménnyel büszkélkedhetünk a tehetséggondozás (DETEP, TDK, szakkollégiumok) terén, melynek pozitív következménye – többek között – a tanszéken zajló, nagy számú doktori (PhD) kutatás.

Munkatársak

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2019.12.19.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.