Üzleti Informatika Tanszék

Tanszékünk gondozásában vannak a GTK BSc és MSc képzéseihez tartozó alapozó és haladó informatikai tárgyak (Üzleti informatika, Információs rendszerek), valamint az intézethez kapcsolódó BSc és MSc képzések informatikai szaktárgyai is. Fontosabb oktatott tárgyaink: Adatbányászat, e-Agrárszakigazgatás, Ellátási lánc informatikai támogatása, Integrált vállalati információs rendszerek, Vezetői információs rendszerek, Ágazati információs rendszerek, Gazdasági információrendszerek, E-szakigazgatás, Multimédia, Mobiltechnológiák gazdasági alkalmazása, Vállalati döntéstámogató rendszerek, E-kereskedelem, Térinformatika, Az agrár-szakigazgatás irányítási-szervezési rendszere. A tanszékünkön folyó tudományos tevékenységek részben nemzetközi pályázati tevékenységekhez kapcsolhatók, részben pedig a tanszéki kollégák PhD témájához. A tanszékhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi együttműködések közül kiemelkedő az Agrosup (Dijon), valamint a CULS (Prága), akikkel több közös projektünk volt (Socrates GRUNDTVIG Nodes; IMPaQ, Leonardo; AgroFe, Leonardo; AgroF-MM, Erasmus+). A tanszék kollégái több sikeres TÁMOP, valamint HEFOP projektben vettek részt. A tanszék számos hazai és nemzetközi konferencia szervezésében aktív.

Munkatársaink

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2017.07.04.