Agrárközgazdasági Tanszék

Az Agrárközgazdasági Tanszék a korábbi Gazdaságelméleti Intézet Gazdaságpolitikai Tanszékének jogutódja. A tanszékvezetői – és egyben intézetigazgatói – posztot jelenleg Dr. Popp József professzor úr tölti be, aki a tisztségét Dr. Szabó Gábor professzor úrtól örökölte meg.

A Bolognai folyamat megindulásáig főként az Agrárgazdaságtan, Agrárpolitika és az EU-ismeretek c. tantárgyak oktatása volt a fő irányvonal. A BSc és MSc képzés kibontakozása után az oktatott tananyag differenciálódott, amely főként a tartalmi változásokat érintette. A tanszék jelenlegi oktatási köre témáját tekintve lefedi az agrár-közgazdaságtan fontosabb területeit az alapképzésben, míg a mesterképzés és a PhD képzés tananyagában már az élelmiszer-gazdaságtan, az ágazati gazdaságtan és a globális problémák kezelése (klímaváltozás, élelmezés- és élelmiszerbiztonság) is megjelenik. Ezek mellett a tanszék legújabb oktatási tevékenysége során bekapcsolódott a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) angol nyelvű képzésébe is (agriculture history, EU knowledge és economic sciences témakörökben).

A tanszék kutatási területe rendkívül sokrétű. Az ágazati gazdaságtan és az agrárökonómia mellett intenzív kutatás folyik energetika takarmányozás és ágazati témakörben is. A tanszék megőrizte egyben a múlt irányvonalait is és jelenleg is folynak az Európai Uniót és annak gazdaságát (kiemelten a Közös Agrárpolitikát) érintő kutatások. A kutatások eredményei megtalálhatóak neves nemzetközi és hazai tudományos lapokban. A tanszék munkatársai gyakori résztvevői az OTKA és TÁMOP pályázatoknak.

Munkatársaink

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2017.08.17.