Felhívás

2020, június 17 - 21:00
Felhívás a Gazdálkodástudományi Közlemények c. tudományos folyóiratban történő publikálására

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar a karon folyó tudományos munka elősegítésére, a tehetséges hallgatók számára publikálási lehetőséget biztosít a Gazdálkodástudományi Közlemények c. kari, tehetséggondozáshoz kötődő tudományos folyóiratban (ISSN 2061-2443). A folyóiratban történő publikálás kari/egyetemi ösztöndíjaknál és PhD jelentkezésnél az eddigi tudományos előélet részeként, mint referált tudományos folyóirat kerül beszámításra. A folyóirat soron következő számát ez év őszén tervezzük megjelentetni.

Várjuk azon kéziratokat, amelyeket egyedül, vagy társszerzőkkel együttműködve a kutatási témájukhoz kapcsolódóan kívánnak közzétenni. A folyóiratba benyújtásra kerülő kéziratok minden esetben lektori bírálaton esnek át. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak olyan közleményeket áll módunkban megjelentetni, amelyek korábban magyar nyelven más tudományos folyóiratban nem jelentek meg.

A kéziratok elkészítéséhez mellékeljük a formai és tartalmi követelményeket összefoglaló útmutatót. A kéziratokat kérjük, az útmutatóban leírtak betartása mellett elkészíteni szíveskedjenek, melyet segít az is, hogy a követelményrendszer – törekedve a teljességre – formailag mintaként is szolgál. A folyóirat korábbi számai – amelyet szintén mintaként lehet használni – a http://gvktdk.agr.unideb.hu/statikus/gazdalkodastudomanyi_kozlemenyek.html felületről letölthetők.

Kérjük a word dokumentumban elkészített kéziratokat (és az eredeti, szerkeszthető ábrákat tartalmazó excel file-okat) elektronikusan a címre megküldeni szíveskedjenek.

Az anyagokat várjuk folyamatosan, de a végső HATÁRIDŐ: 2020. augusztus 31.

A folyóirat szerkesztésének tervezhetősége érdekében kérjük, hogy akit érdekel a publikálási lehetőség és tervezi, hogy benyújtja a kéziratát, legkésőbb 2020. június 30-ig jelezzen vissza e-mailen ( ) számunkra.

Kérjük továbbá, hogy a kéziratok mellé az útmutatóban (Útmutató - formai követelmény 2020 általános) található nyilatkozatot kitölteni és papíralapon aláírva 1 eredeti példányban vagy annak elektronikus verziójában benyújtani szíveskedjenek.

További információ: Dr. Szőllősi László,

Jó munkát kíván a Gazdálkodástudományi Közlemények Szerkesztőbizottsága nevében:

 

Dr. Dajnoki Krisztina

felelős szerkesztő

Dr. Szőllősi László

felelős szerkesztő


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.