Új szakirányú továbbképzési szakok indulnak a GTK-n 2017 szeptemberétől

2017, augusztus 10 - 23:00
A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara új üzleti innovációs szakirányú továbbképzési szakokat indít 2017 szeptemberi kezdéssel.

Új szakirányú továbbképzési szakok indulnak a GTK-n 2017 szeptemberétől

 

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara új üzleti innovációs szakirányú továbbképzési szakokat indít 2017 szeptemberi kezdéssel. A gazdaságtudományok területén alapszakos diplomával rendelkezők az Üzleti innovációs szakközgazdász szakra jelentkezhetnek, míg a gazdaságtudományok területén kívüli tudományterületeken szerzett diplomával rendelkezőket az Üzleti innovációs szakmenedzser szakon várjuk.

 

 

A képzések előzményei

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2010 ősze óta működik speciális, vállalkozásfejlesztés fókuszú képzés. A képzés elsősorban projekt- és kooperatív tanulási módszertant tartalmaz az elméleti módszerek mellett, azt kiegészítve. A tréningek módszertana a Finnországban, Jyväskyläban már több mint 23 éve kidolgozott és azóta is sikeresen működő Tiimiakatemia© elvei alapján került kidolgozásra. A módszer alapelve, hogy a gyakorlaton (saját vállalkozás működtetésén) keresztül, a közös tudásra építve lehet a leghatékonyabban és a legeredményesebben megszerezni minden ismeretet, ami az üzleti élethez kapcsolódik „Learning by doing” (cselekvő tanulás) + „Team learning” (csapatban tanulok).

A Team Academy Debrecen képzés több mint 5 éves tapasztalatait felhasználva kerültek kidolgozásra a most induló szakok.

 

A képzések célja

A képzések célja valós üzleti tevékenységen (vállalkozás, projektek) keresztül elsősorban az egyéni vagy társas vállalkozások alapításához, működtetéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő önismerettel rendelkeznek és képesek projektszemlélettel, rendszerben gondolkodni. A képzés újszerűségét adja, hogy a képzésben résztvevők csapatban tanulnak, és team coach segíti a munkájukat, tanulásukat.

 

Az Üzleti innovációs szakközgazdász és az Üzleti innovációs szakmenedzser szakokon végzettek kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkeznek az alábbi területeken:

-          a csapatban/csoportban való együttműködés és tanulás,

-          egyéni és szervezeti kompetenciák,

-          a coaching alapjai és a szervezeten belüli alkalmazhatósága,

-          a vállalkozások létrehozására, struktúrájának kialakítására és változtatása,

-          a vállalkozások pénzügyi folyamatai, azok tervezése, szervezése,

-          a vezetési stílusok, a vezetéselmélet és gyakorlat főbb irányai és a vállalkozások emberi erőforrás menedzsmentjének alapjai,

-          a projektek menedzsmentjével kapcsolatos ismeretek, a projektek életciklusai az ahhoz kapcsolódó feladatok,

-          a vállalkozás gazdálkodási, finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerei, a vállalkozás-finanszírozás alapelvei,

-          a marketing szerepe a vállalkozás működésében, a marketing kapcsolata a szervezet folyamataival, funkcióival,

-          a hazai és nemzetközi üzleti versenyben meghozandó stratégiai üzleti döntések marketing vonatkozásai és végrehajtásuk eszközrendszere.

 

A képzés ideje mindkét szakon 4 félév, a finanszírozás módja költségtérítés.

 

A szakok képzési és kimeneti követelményei, valamint képzési programja elérhető itt!

 

 

A jelentkezési lap letölthető itt!

 


v1.0-alpha95