TDK

Tudományos diákköri tevékenység (TDK)

A magyar iskolarendszer, a magyar felsőoktatás világszínvonalú eredményeiben mindig jelentős szerepet játszott a tanár-diák bensőséges szakmai és emberi együttműködése, amely az elmúlt, több mint öt évtizedben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai felsőoktatás történetébe.

A magyar iskolaügyben, a felsőoktatásban mélyen gyökerező önképzőköri tevékenységet, mintegy tovább hagyományozva az ötvenes évek elején a hallgatók egy részében megnyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A Hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység.

A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, hogy elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti tisztelet és alázatot, mint a legalapvetőbb kutatási tulajdonságok. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.

Mára már az ország csaknem minden felsőoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. Az utóbbi időben nőtt az egyházi intézmények, alapítványi iskolák és a határon túli felsőoktatási intézmények diákköreinek száma, valamint a művészeti egyetemek, karok, tanszékek bekapcsolódása mára már szinte teljesnek mondható. Arra, hogy valóban tehetséges, kiváló képességű szakemberek kerülnek ki ezekből a tudományos diákkörökből, igen meggyőző bizonyíték, ha az MTA rendes- és levelező tagjai névsorát, az írásos bemutatkozást megnézzük, hiszen szinte mindenki diákkörben kezdte tudományos pályafutását, itt írta első dolgozatát, s köztük szép számmal olyanok vannak, akik ma is TDK témavezetők, s olyanok is, akik kiemelkedő diáktudományos tevékenységet segítő tanári munkájukért Mestertanár Aranyérem elismerésben részesültek.

A tudományos diákkörökben tevékenykedő tehetségekkel való foglalkozás az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára is kiemelten fontos feladat. Ezenkívül a tudományos diákköri munkát egyre szélesedő támogatói kör segíti: különböző szakalapítványok, minisztériumok, közéleti személyiségek, illetve cégek, vállalkozások.

 

Kari Tudományos Diákköri Konferencia felhívás: 

Tisztelt Hallgató!

A 2021. őszi (2021.11.10.) Kari Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) jelentkezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó információkat a következőkben gyűjtöttük össze.

1. Információk és tájékoztatók elérése a TDK-ról: Az E-learning felületen kialakításra került a „Tudományos Diákköri Konferencia - 2021.11.10.” elnevezésű kurzus (https://elearning.unideb.hu/enrol/index.php?id=20576), amelyre minden hallgató be tud iratkozni. A felhívást, a feltöltött tájékoztató dokumentumokat (jelentkezési lap, hallgatói tájékoztató a TDK jelentkezés menetéről, a TDK dolgozat tartalmi és formai követelményei, a TDK összefoglaló (rezümé) tartalmi és formai követelményei, hallgatói és konzulensi nyilatkozat, illetve bírálati lapok) és a részletes programot tartalmazó rezümékötet a konferencia napján ezen a kurzuson belül lehet elérni.

2. Jelentkezés a TDK-ra: A jelentkezéshez az E-learning felületen kialakított feladatfeltöltésnél szükséges beadni a Jelentkezési lapot (amelynek formanyomtatványa szintén a felületen érhető el), ami magába foglalja az összefoglalót is. A Jelentkezési lap elnevezése a következők szerint szükséges: XDXCBQ_reg.doc, ahol az XDXCBQ a hallgató NEPTUN kódja.

3. TDK dolgozat feltöltése: A jelentkezési határidőt követően az E-learning felületen létrehozott, jelszóval ellátott feladatfeltöltésnél lehet a kész dolgozatot majd feltölteni. A jelentkezett hallgatók e-mailben kapnak értesítést a feltöltéshez szükséges jelszóról.

4. TDK dolgozat bírálata: A tagozati titkárok e-mailben eljuttatják a bírálóknak a bírálandó dolgozato(ka)t, kitöltendő bírálati lapot és a feltöltés elérési linkjét. A bírálók a bírálati lapokat egy külön, zárt E-learning kurzusnál tudják majd feltölteni. Harmadik bírálat esetén a kari TDT vezetői veszik fel a kapcsolatot a kijelölt bírálókkal és tájékoztatják a bírálat feltöltésének menetéről.

5. Rezümékötet elérése: a részletes programot tartalmazó rezümékötet a konferencia napján az E-learning kurzuson belül lehet majd elérni és letölteni.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Dajnoki Krisztina
egyetemi docens
DE GTK Kari TDT elnök

Dr. Szőllősi László
egyetemi docens
DE GTK Kari TDT alelnök

További információ: 

-------------------------------------------------------------

Tisztelt Hallgatók!

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa Tudományos Diákköri Konferenciát rendez.

A konferencia időpontja: 2021. november 10. (szerda).
A konferenciára történő jelentkezés és egyben az összefoglalók leadásának határideje: 2021. október 20. (szerda).
A dolgozatok leadásának határideje 2021. október 27. (szerda).

A konferenciára történő jelentkezés feltételeivel és körülményeivel kapcsolatban további információk a kari honlapon, Tudomány/TDK menüpont alatt találhatóak.

A  konferencia az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosító számú ”Tehetségből fiatal kutató” – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban c. projekt támogatásával valósul meg.

Üdvözlettel:

 

Dr. Dajnoki Krisztina
egyetemi docens
DE GTK Kari TDT elnök

Dr. Szőllősi László
egyetemi docens
DE GTK Kari TDT alelnök

 

 

    Frissítés dátuma: 2021.10.14.


    Tisztelt Felhasználó!

     

    A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

    A tájékoztatót megismertem.