TDK

Tudományos diákköri tevékenység (TDK)

A magyar iskolarendszer, a magyar felsőoktatás világszínvonalú eredményeiben mindig jelentős szerepet játszott a tanár-diák bensőséges szakmai és emberi együttműködése, amely az elmúlt, több mint öt évtizedben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai felsőoktatás történetébe.

A magyar iskolaügyben, a felsőoktatásban mélyen gyökerező önképzőköri tevékenységet, mintegy tovább hagyományozva az ötvenes évek elején a hallgatók egy részében megnyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A Hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység.

A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, hogy elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti tisztelet és alázatot, mint a legalapvetőbb kutatási tulajdonságok. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.

Mára már az ország csaknem minden felsőoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. Az utóbbi időben nőtt az egyházi intézmények, alapítványi iskolák és a határon túli felsőoktatási intézmények diákköreinek száma, valamint a művészeti egyetemek, karok, tanszékek bekapcsolódása mára már szinte teljesnek mondható. Arra, hogy valóban tehetséges, kiváló képességű szakemberek kerülnek ki ezekből a tudományos diákkörökből, igen meggyőző bizonyíték, ha az MTA rendes- és levelező tagjai névsorát, az írásos bemutatkozást megnézzük, hiszen szinte mindenki diákkörben kezdte tudományos pályafutását, itt írta első dolgozatát, s köztük szép számmal olyanok vannak, akik ma is TDK témavezetők, s olyanok is, akik kiemelkedő diáktudományos tevékenységet segítő tanári munkájukért Mestertanár Aranyérem elismerésben részesültek.

A tudományos diákkörökben tevékenykedő tehetségekkel való foglalkozás az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára is kiemelten fontos feladat. Ezenkívül a tudományos diákköri munkát egyre szélesedő támogatói kör segíti: különböző szakalapítványok, minisztériumok, közéleti személyiségek, illetve cégek, vállalkozások.


Tisztelt Hallgatók!

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar a karon folyó tudományos munka elősegítésére, a tehetséges hallgatók számára publikálási lehetőséget biztosít a Gazdálkodástudományi Közlemények c. kari, tehetséggondozáshoz kötődő tudományos folyóiratban (ISSN 2061-2443). A folyóiratban történő publikálás kari/egyetemi ösztöndíjaknál és PhD jelentkezésnél az eddigi tudományos előélet részeként, mint referált tudományos folyóirat kerül beszámításra. A folyóirat soron következő számát ez év júniusában tervezzük megjelentetni.

Várjuk azon kéziratokat, amelyeket egyedül, vagy társszerzőkkel együttműködve a kutatási témájukhoz kapcsolódóan kívánnak közzétenni. A folyóiratba benyújtásra kerülő kéziratok minden esetben lektori bírálaton esnek át. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak olyan közleményeket áll módunkban megjelentetni, amelyek korábban magyar nyelven más tudományos folyóiratban nem jelentek meg.

A kéziratok elkészítéséhez szükséges formai és tartalmi követelményeket összefoglaló útmutató. A kéziratokat kérjük, az útmutatóban leírtak betartása mellett elkészíteni szíveskedjenek, amelyet segít az is, hogy a követelményrendszer – törekedve a teljességre – formailag mintaként is szolgál.

Kérjük a word dokumentumban elkészített kéziratokat (és az eredeti, szerkeszthető ábrákat tartalmazó excel file-okat) elektronikusan a címre megküldeni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a kéziratok mellé az útmutatóban található nyilatkozatot kitölteni és aláírva elektronikus (pdf-be szkennelt) verzióban benyújtani szíveskedjenek.

A kéziratokat várjuk folyamatosan, de a végső HATÁRIDŐ: 2022. augusztus 22.

A folyóirat szerkesztésének tervezhetősége érdekében kérjük, hogy akit érdekel a publikálási lehetőség és tervezi, hogy benyújtja a kéziratát, legkésőbb 2022. július 30-ig jelezzen vissza e-mailen ( ) számunkra.

További információ: Dr. Szőllősi László,

Jó munkát kívánunk a Gazdálkodástudományi Közlemények Szerkesztőbizottsága nevében!

 

Üdvözlettel:

Dr. Dajnoki Krisztina
egyetemi docens, felelős szerkesztő

Dr. Szőllősi László
egyetemi docens, felelős szerkesztő

    Frissítés dátuma: 2022.05.30.


    Tisztelt Felhasználó!

     

    A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

    A tájékoztatót megismertem.