Doktori Iskolák

Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

KÁROLY IHRIG DOCTORAL SCHOOL OF MANAGEMENT AND BUSINESS

Doktori Iskola saját oldala
 

A Doktori Iskola azonosító adatai

 • Kódszám: D54
 • Intézmény: Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
 • A doktori iskola neve: Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
 • A doktori iskola angol elnevezése: Károly Ihrig Doctoral School in Business Economics and Organizational Studies
 • A DI akkreditálásának éve: 2002
 • A DIvezetője: Prof. Dr. Popp József egyetemi tanár, DSc
 • Tudományterület: társadalomtudományok
 • A MAB 2008/3/VII/2/019. sz. határozata alapján Doktori Iskolánk megfelel minősítést kapott. A megfelelőségi eljárás alapján a doktori iskola fokozatadási joga a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágra terjed ki.
 • A MAB 2009/7/XIII/2/209. sz. határozata a doktori iskola akkreditációját - a működési feltételek folyamatos biztosítása esetén - 2014. XII. 31-ig megerősíti.
 • Kutatási területe épít a DI jogelődjének hagyományaira (agribusiness makro- és mikrogazdasági, továbbá a vidékfejlesztéssel összefüggő kérdései), így szélesebb értelemben: üzleti/gazdálkodás/szervezéstudományok területén fejti ki tevékenységét.
 • Széleskörű nemzetközi és hazai kapcsolatrendszer biztosítja a választott kutatási témák magas színvonalú kidolgozását. A korlátozott létszámú nappali tagozatos államilag finanszírozott 8 fős keretszám mellett minden évben lehetőség van jelentősebb beiskolázási létszámú levelező tagozatú doktorandusz képzés indítására is, amelyben a különböző társadalmi-gazdasági szervezetek szakemberei is jelentkezhetnek.

Postacím

 • 4015 Debrecen, Pf. 15
 • Telefon: +36 52 508 482
 • Fax:  +36 52  508 482

A Doktori Iskola titkára

A Doktori Iskola ügyintézője

A Doktori Iskola törzstagjai

 • Popp József egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője, MTA Doktora (DSc), agrárökonómia
 • Berde Csaba egyetemi tanár, közgazdaság-tudomány (PhD), agrárgazdaságtan és üzemszervezés
 • Borsos János professor emeritus, mezőgazdaság-tudományok doktora (DSc), agrárgazdaságtan és üzemszervezés
 • Ertsey Imre professor emeritus, mezőgazdaság-tudományok kandidátusa (CSc), agrárgazdaságtan és üzemszervezés
 • Fülöp Mihály egyetemi tanár, történelemtudományok (CSc),
 • Herdon Miklós egyetemi tanár, közgazdaság-tudomány (PhD)
 • Lazányi János professor emeritus, mezőgazdaság-tudomány doktora, növénytermesztési és kertészeti tudományok (DSc)
 • Nábrádi András egyetemi tanár, közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc)
 • Nemessályi Zsolt professor emeritus, mezőgazdaság-tudományok kandidátusa (CSc), agrárgazdaságtan és üzemszervezés
 • Pető Károly egyetemi docens, mezőgazdaság-tudományok kandidátusa (CSc), agrárgazdaságtan és üzemszervezés
 • Szabó Gábor professor emeritus, közgazdaság-tudomány doktora (DSc)
 • Szakály Zoltán egyetemi tanár, mezőgazdaság-tudományok kandidátusa (CSc)
 • Bai Attila egyetemi docens, közgazdaság-tudomány (PhD)
 • Huzsvai László egyetemi docens, növénytermesztési és kertészeti tudományok (PhD)
 • Pakurár Miklós egyetemi docens, növénytermesztési és kertészeti tudományok (PhD)
 • Szűcs Edit főiskolai tanár, gazdálkodás- és szervezéstudományok (PhD)
 • Szűcs István egyetemi docens, közgazdaság-tudományok (PhD)

 

Összesített hallgatói adatok a képzés kezdete óta
(1993. november - 2012. november)

(1) Az összes beiratkozott hallgató (a kimaradt és kizárt hallgatók is)
(2) Beiratkozáskor
(3) Egyéni felkészülésű hallgatók nem szereznek abszolutóriumot

Frissítés dátuma: 2017.06.05.