Vezetés és szervezés mesterképzési szak

Szakvezető: Dr. Ujhelyi Mária,  egyetemi docens

Ügyintéző

Képzési és kimeneti követelmény

A vezetés és szervezés mesterszakot minden olyan hallgatónak ajánljuk, akinek hosszabb-rövidebb távú karriercéljai között valamilyen szintű vezetői pozíció betöltése szerepel, vagy már jelenleg is ilyen munkakört tölt be. A képzés során a hallgatók általános üzleti ismereteiket mélyítik el, nagy hangsúlyt fektetve a menedzsmenthez és vezetéshez kapcsolódó tantárgyakra, tudományterületekre. Az itt végzett szakemberek megalapozott és integrált szakismereteket szereznek, elemző, tervező, problémamegoldó képességeiket, kreativitásukat fejleszthetik. A hallgatók az általános ismeretek mellett három akkreditált szakirány közül választhatnak és mélyíthetik tudásukat.
A szakon végző hallgatóink álláslehetőségei szerteágazók. Az általános menedzsment- és vezetési ismereteknek köszönhetően kis- és közepes vállalkozásoknál bármely funkcionális területen elhelyezkedhetnek. Nagyvállalatoknál, multinacionális szervezeteknél elsősorban a szakirányuknak megfelelő területeken pályázhatnak jó eséllyel. Az üzleti vállalkozások mellett a közszféra szervezeteinél, társadalmi és más non-profit szervezetek vezetésében egyaránt jól kamatoztathatják tudásukat. A szak megfelelő alapot biztosít arra is, hogy végzett hallgatóink tanulmányaikat doktori képzésben folytassák.

 

Ez a mesterprogram a gazdálkodás és menedzsment alapszak egyenes folytatásának tekinthető, de bármelyik gazdaságtudományi képzési területhez tartozó szakra ráépíthető. A szak lehetséges előzményeit és felhasználását szemlélteti a következő ábra.

Képzési idő

 • 4 félév

Mi lesz az Ön szakképzettsége?

 • Okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon (MSc, Economist in Management and Leadership)

A mesterszak elvégzése után Ön alkalmas lesz

 • a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon megfelelő alkalmazási (foglalkoztatási) lehetőségek felismerésére és kihasználására,
 • a gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően vezetői feladatok végzésére,
 • a szervezetek működésével kapcsolatban – egyénileg vagy csoport tagjaként – szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntés-előkészítésre és döntéshozatalra,
 • a szakiránynak megfelelő további ismeretek birtokában speciális munkakörök betöltésére,
 • a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és működtetésére,
 • a szak tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére,
 • tudása, képességei és készségei folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére.

Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés?

 • Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök (15-30 kredit):
 • marketingmenedzsment ismeretek, pénzügyi ismeretek, matematikai-statisztika módszerek és elemzések, kvantitatív döntési módszerek, kutatási módszertan, vezetői üzleti gazdaságtan, gazdaságpolitika;
 • A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (20-35 kredit):
 • szervezetelmélet, szervezeti magatartás és vezetés, stratégiai menedzsment, változás- és tudásmenedzsment, projektek menedzselése, termelés- és folyamatmenedzsment, integrált információs rendszerek irányítása, kontrolling;
 • A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei – differenciált szakmai ismeretek (35-50 kredit)

a) szakirányokhoz kapcsolódó ismeretek

 • emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés szakirányon: emberi erőforrás menedzsment rendszerek és alkalmazások, szervezetfejlesztés elmélete, modelljei és gyakorlata, szervezeti kultúra vizsgálata és fejlesztése, vezetői kompetenciafejlesztés;
 • kontrolling és teljesítménymenedzsment szakirányon: vállalatértékelés, az üzleti döntések támogatása, stratégiai költségmenedzsment, teljesítménymenedzsment, üzleti intelligencia rendszerek, kontrolling nem üzleti szervezetekben, gyakorlati problémamegoldó projekt

b) egyéb szakmai modulok

 • üzleti kommunikáció, kisvállalatok menedzsmentje, projektek menedzselése, innováció-menedzsment, közszolgálati menedzsment, minőségmenedzsment, nemzetközi menedzsment, funkcióközi menedzsment ismeretek.
 • Milyen szakirányok választására van lehetősége?
 • A képzés keretében a következő szakirányok indítását tervezzük: emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés, kontrolling és teljesítménymenedzsment.

Milyen nyelvi követelményeket kell teljesítenie?

 • A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei

 • egyetemi vagy főiskolai diploma,
 • legalább 60 elismerhető kredit a korábbi tanulmányok alapján, az alábbi ismeretkörökből: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (15 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (10 kredit),
 • a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredit, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni,
 • legalább egy, valamely ország hivatalos nyelveként elismert idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga.

Dokumentumok

Frissítés dátuma: 2022.07.22.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.