Master of Business Administration mesterképzési szak

Szakvezető: Dr. Nagy Adrián Szilárd, egyetemi docens

Ügyintéző

Képzési és kimeneti követelmény (érvényes)

A Master of Business Administration képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti tudományok minden fontosabb részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fő tendenciáit, valamint képesek az emberi erőforrások, illetve általában a szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására. A szakon végzettek emellett elegendő ismerettel rendelkeznek tanulmányaik 
doktori képzés keretében történő folytatásához is.

A szakon végzett hallgatók jó eséllyel pályázhatnak bármely üzleti vagy közszolgálati szervezet vezetői pozícióira. Tapasztalataink szerint ezt a végzettséget ismertsége miatt a multinacionális szervezetek igen magasra értékelik. Ajánljuk a képzést a már vezetői pozíciókat betöltő, de gazdaságtudományi végzettséggel nem rendelkező szakemberek számára is, 
hogy gyakorlati ismereteiket szisztematikus tudássá alakítsák; ebben az esetben célunk a megfelelő elméleti alapokkal ötvözött karriergyorsítás.

A szak lehetséges előzményeit és felhasználását a következő ábrán követheti nyomon.

 

 

Képzési idő

 • 4 félév.

Mi lesz az Ön szakképzettsége? 

 • Okleveles közgazdász MBA szakon (MSc, Economist (Master of Business Administration)

A mesterszak elvégzése után Ön alkalmas lesz

 • a versenyszektor és a közszféra szervezetei munkafolyamatainak tervezésére, szervezésére, irányítására és vezetésére akár hazai, akár nemzetközi szinten,
 • az üzleti folyamatok menedzselésével kapcsolatos feladatok megoldására, elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére,
 • az üzleti problémák felismerésére és a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, a szükséges információk beszerzésére és elemzésére,
  stratégiai jellegű kérdések felismerésére és megválaszolására.

Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés?

 • Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök (20-40 kredit):
  kvantitatív módszerek, szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment;
 • A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (20-30 kredit):
  kvantitatív módszerek, szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment, üzleti (vállalati) gazdaságtan, 
  stratégiai menedzsment, vállalati kommunikáció, üzleti jog, változásmenedzsment, minőségmenedzsment, projektmenedzsment, döntés-problémamegoldás, nemzetközi pénzügyek, befektetések,információmenedzsment;
 • A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei – differenciált szakmai ismeretek (25-65 kredit):
  specializációk, modulok, illetve szabályozottan választható szakmai tantárgyak, így például bankügyletek, egészségügy-menedzsment, gazdaságpolitika, határidős és opciós ügyletek, 
  környezetmenedzsment, közösségi gazdaságtan, logisztika, makrogazdasági pénzügyek, nemzetközi (multinacionális) menedzsment, pszichológia, technológiamenedzsment, termelésszervezés, üzleti etika, haladó üzleti jog, üzletpolitika.

Milyen nyelvi követelményeket kell teljesítenie? 

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, 
a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel 
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei

 • egyetemi vagy főiskolai diploma,
 • legalább 60 elismerhető kredit a korábbi tanulmányok alapján, az alábbi ismeretkörökből: módszertani alapismeretek (15 kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), 
  üzleti alapismeretek (10 kredit), társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit),
 • a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredit, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül,
  a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni,
 • legalább egy, valamely ország hivatalos nyelveként elismert idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga,
 • a szakra történő belépésnél előzményként elfogadott alapfokozat vagy főiskolai szintű végzettség birtokában megszerzett l
  egalább három éves, mesterfokozat vagy egyetemi szintű végzettség birtokában megszerzett két éves szakmai, vezetői gyakorlat.

Dokumentumok

​​Szakindítási anyagban szereplő tanterv

Debrecen

 • A szak képzési programja 2022-ben tanterv (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2021-ben tanterv (Debrecen) 
 • A szak képzési programja 2020-ban tanterv (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2019-ben tanterv (Debrecen)
 • A szak képzési programja 2018-ban tanterv
 • A szak képzési programja 2017-ben tanterv
 • A szak képzési programja 2016-ban tanterv
 • Archívum

Szolnok

 • A szak képzési programja 2018-ban tanterv

Tantervi tematikák

Frissítés dátuma: 2022.08.01.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.