Szakkollégiumok

A Debreceni Egyetemen számos szakkollégium működik, melyek mindegyike kiemelkedően fontosnak tartja a tehetséges hallgatók tanulmányainak és szakiránynak megfelelő tudományos munkájának segítését. Egyes szakkollégiumok adott kar hallgatóinak szólnak, míg másoknak a Debreceni Egyetem bármely diákja a tagja lehet.

 A szakkollégiumok igyekeznek lehetőséget biztosítani a többi szakkollégium tagjai számára, hogy egymás programjain részt vegyenek, valamint közös szakmai és közéleti programokat is szerveznek.

A sikeres tehetséggondozás, a magas szakmai színvonal megőrzése és a széleskörű együttműködés jegyében a szakkollégiumok vezetői rendszeresen üléseznek, és vitatják meg a felmerülő kérdéseket.

A szakkollégiumok programjai és célkitűzései bár alapelveiben megegyeznek, mégis rendkívül színes palettáját képezik az egyetemi tehetséggondozásnak.

Ihrig Károly Szakkollégium

Az Ihrig Károly Szakkollégium a Debreceni Egyetem legfiatalabb szakkollégiuma, működését 2015 őszén kezdte meg. Tevékenységének a Gazdaságtudományi Kar ad otthont, így tudományterülete is a gazdaság -, gazdálkodás - és szervezéstudományokhoz kapcsolódik.

A szakkollégium legfőbb célja, hogy felkészítse tagjait a modern kor kihívásainak eleget tevő értelmiségi pályára. Átlagos taglétszáma 40 fő körül mozog. Munkáját három pillérre támaszkodva végzi. A szakkollégisták műhelyrendszerből álló féléves kurzusokon elégíthetik ki egy adott terület iránti tudásszomjukat. Jelenleg négy műhely működik: módszertan; oktatásgazdaságtan; vállalatgazdaságtan és üzleti intelligencia. Emellett minden szakkollégista saját tudományos témájában kutatómunkát végez témavezetője segítségével, melynek elvárt eredménye egy tudományos diákköri dolgozat. Továbbá a szakkollégium lehetőséget biztosít tagjainak, hogy meghívott neves előadók nyílt, plenáris előadásain bővítsék tudásukat és ismereteiket.

Facebook elérhetőség

Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Kerpely Kálmán Szakkollégium

Kerpely Kálmán Szakkollégium célja, hogy magas színvonalú gyakorlati képzéssel és szolgáltatással hozzájáruljon a Debreceni Egyetem szakemberképzéséhez. További célja a hazai és külföldi munkaerő piaci szereplőkkel, vállalkozásokkal, társintézményekkel való kapcsolatok kiépítése és ápolása.

A szakkollégium a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság -, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar és a Gazdaságtudományi Kar között működő olyan szervezett, központilag támogatott tehetséggondozási rendszer, mely lehetőséget nyújt a hallgatók számára, hogy szakterületükön, érdeklődési területükön belül többlet ismeretanyagot szerezzenek, valamint a hallgatói támogatási rendszer adta lehetőségek segítségével gyakorlati kutatásokat végezzenek. A Kerpely Kálmán Szakkollégium fontos céljának tekinti még a nyelvoktatást, és olyan interdiszciplináris képzés létrehozását, amely széles látókörű gyakorlati szakemberek kibocsátását teszi lehetővé.

A szakmai gyakorlati kompetenciák fejlesztése érdekében a szakkollégium hazai és külföldi gyakorlati tanulmányutakat szervez. Az itt megszerzett tapasztalatok hozzájárulnak a munka világának megismeréséhez, a végzetteknek a gyakorlatban történő elhelyezkedéséhez.

Tormay Béla Szakkollégium

A Tormay Béla Szakkollégium 2002. november 4-én alakult meg a Debreceni Egyetem Agrártudományi Campus-án. A szakkollégium célja, hogy magas színvonalú képzéssel és szolgáltatással, az alap - és alkalmazott tudományok művelésével hozzájáruljon az Agrártudományi Egyetem szakemberképzésének fejlődéséhez. Lehetőséget nyújt a hallgatók számára, hogy szakterületükön, érdeklődési területükön belül többlet-ismeretanyagot szerezzenek, valamint kutatómunkát végezzenek. A szakkollégium további célja, hogy létrehozzon egy olyan baráti társaságot, akik közösen szervezik szabadidejüket és egymásra mindig számíthatnak. A Tormay Béla Szakkollégium nem csak egy szervezet, hanem egy közösség is.


v1.0-alpha95