Vezetéstudományi Tanszék

A Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Vezetéstudományi Tanszéke az alapszakos tantárgyak közül a Menedzsment, a Szervezeti magatartás 1, a Szervezeti magatartás 2, a Munka és üzletvitel szervezés és az Etika a közszolgálatban; a mesterszakos tárgyak közül a Vezetés és szervezetelmélet, a Szervezetelmélet és szervezeti magatartás, a Változásmenedzsment, a Szervezeti kultúra elemzése és fejlesztése, a Szervezetfejlesztés elmélete modelljei és gyakorlata, a Vezetői kompetencia fejlesztés és az Üzleti etika tárgyak oktatásáért felelős. Ezen túlmenően néhány más intézeti tárgy oktatásába is bekapcsolódik, valamint koordinálja a TTK hallgatóinak tartott Általános gazdasági és menedzsment ismeretek tárgyat valamint a Biotechnológiai mesterképzési szak Biotechnológiai vállalkozási specializációját. A tanszék oktatói az Organizational Behaviour 1, Organizational Behaviour 2, Leadership, Change Management, Communication with Customers and Conflict Handling tárgyak oktatásával bekapcsolódnak az angol nyelvű képzésbe is. Főbb kutatási területek az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódnak: Vezetés- és szervezéstudomány, változásmenedzsment, szervezeti kultúra elemzése, üzleti etika. A tanszék közvetlen kapcsolatot tart fenn más hazai és határon túli egyetem társtanszékeivel.

Munkatársaink

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2017.07.04.