Gazdasági Jog Tanszék

A Gazdasági Jog Tanszék oktatási és kutatási profiljába a gazdasági életet érintő számos jogterület beletartozik és a Kar által folytatott szinte valamennyi alapképzés (Ba), mesterképzés (Ma), valamint felsőoktatási szakképzés keretében végez oktatási tevékenységet.

A Karon folyó alapképzések hallgatóinak a többsége általában 2 jogi kurzust hallgat kötelező jelleggel: gazdasági magánjog keretében az egyéni és társas vállalkozási formák alapításának, működésének és megszűnésének anyagi és eljárásjogi szabályaival ismerkedhetnek meg, míg a gazdasági közjog tárgy alatt a természetes személyek és vállalkozások költségvetési kapcsolatait, a magyar adórendszer felépítését, az egyes adónemek szabályait sajátíthatják el. A szakirányos képzéseken részt vevő hallgatók tovább mélyíthetik a jogi tudásukat a specializációjukhoz igazodóan, így szert tehetnek munkajogi és társadalombiztosítási ismeretekre, megismerkedhetnek az értékpapírjog és bankügyletek jogi szabályozásával, valamint a költségvetési kapcsolatok joga keretében az elméleti tudásanyag mellett a gyakorlatias szemléletű megoldásokat is elsajátíthatják. A közigazgatás és szervezés tárgy a magyar közigazgatási rendszer felépítésével és alapvető jogi szabályaival, a sportjog pedig a sportvállalkozásokhoz kapcsolódó jogviszonyokkal ismerteti meg a hallgatókat. A mesterképzésen meghirdetett gazdasági magánjog tárgy a magánjog egy másik területét, a kereskedelmi szerződések sajátosságait vizsgálja.

Szakmai választható tárgyak is kerülnek meghirdetésre, Foglalkoztatáspolitika és munkaügyi igazgatás, valamint üzleti élet szerződései címmel.

A magyar jogrendszer gazdasági jogi intézményeivel való megismerkedést szolgáló tárgyak mellett nemzetközi jogi oktatást (nemzetközi jog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga) is folytat a Tanszékünk, illetve az Európai Unió társasági jogában való elmélyülést szolgálja a Cégjog az Európai Unióban, illetve az Európai munkajog című kurzusunk.

Az angol nyelvű képzéseinkben is részt vesznek a Tanszék oktatói, Business Civil Law, Business Public Law, Corporation law in the European Union, The Law of International Economic Relations, Economic Law tantárgyak keretében angol nyelven ismertetik meg a hallgatókat a vizsgált jogintézményekkel.

Egyes kurzusokhoz a Tanszék oktatói által írt tankönyvek segítik a tananyag elsajátítását, így saját tankönyv került kiadásra Gazdasági magánjog, Természetes személyek és vállalkozások költségvetési kapcsolatai, valamint Munkajog és társadalombiztosítási ismeretek címmel.

Munkatársaink

Bővebb információ a munkatársakról. (Főbb kutatási területek, főbb oktatott tárgyak)

Frissítés dátuma: 2017.07.04.