A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj

A Debreceni Egyetem célkitűzése a harmadik generációs egyetemekhez kapcsolódó funkciók, feladatok megerősítése a kutatói bázis, a térségi szereplőkkel való együttműködés, valamint az intézmény nemzetközi és hazai kutatási és tudás-hasznosítási tevékenységének bővítése és színvonalnak javítása érdekében az Intézményfejlesztési Tervben (a továbbiakban: IFT) meghatározott fókusz-területeken. A Debreceni Egyetem célja továbbá ehhez kapcsolódóan az ipari hasznosulást elősegítő kutatási-oktatási feladatok erősítése.

 

Fenti célok eléréséhez járul hozzá az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult program” című projekt is, többek közt a kutatói utánpótlás fejlesztését célzó ösztöndíjprogramokon keresztül. A projekt keretében olyan kutatói utánpótlás célzattal megvalósuló tevékenységekhez (például alapkutatás, alkalmazott alapkutatás) nyújtható ösztöndíj támogatás, amely egyúttal hozzájárul az alábbi felsorolásban szereplő eredmények valamelyikéhez:

  • a projekt keretében vagy annak eredményeként létrejött magyar/idegen nyelvű tudományos publikáció;
  • nemzetközi konferenciaelőadás;
  • előadás ismeretterjesztő, kutatási eredményeket népszerűsítő rendezvényeken;
  • társadalmi innováció, térségfejlesztés, intelligens város stratégiai területén vagy környezeti-társadalmi-gazdasági kihívásokkal kapcsolatban végzett kutatói tevékenység;
  • kutatási témába beépített vállalati problémák.

 

A fentiekkel összefüggésben a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (a továbbiakban: DE GTK) által elindított ösztöndíjprogram célja a kutatási kapacitások bővítése érdekében a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása és a tudományos produktivitás növelése. Ennek értelmében olyan pályázatok támogathatók, amelyek a meghatározott területen végzett kutatási tevékenységre és annak eredményeinek publikálására vonatkoznak.

 

Az DE GTK által elindított ösztöndíjprogram fókusza az egészség-gazdaság, kiemelten a sport, életmód és táplálkozás területének ágazati makroszintű, vállalati és fogyasztói szempontú elemzése. Olyan pályázatok nyújthatók be, melyek célja

  • az egészség-gazdaság szereplőinek hatékony működését segítő összefüggések feltárása a lakosság magatartása, az ágazati szereplők, valamint a befolyásoló makrogazdasági tényezők szintjén, illetve
  • az egészség-gazdaságtan klasszikus megközelítésének újraértelmezésén és kibővítésén keresztül az ágazatban tevékenykedő vállalatok stratégiai tervezésének, K+F folyamatainak és termék/szolgáltatás fejlesztési tevékenységének szakmai (háttér)támogatása.

 

Az ösztöndíjprogram keretében az alábbi célcsoportok támogathatók:

  • a DE GTK alap- vagy mesterképzéseiben részt vevő egyetemi hallgatók (lásd: „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj 1.2.” című pályázati felhívás);
  • a DE GTK doktori képzésében részt vevő PhD hallgatók (doktoranduszok) (lásd: „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj 2.2.” című pályázati felhívás);
  • a DE GTK-hoz kötődő doktorjelöltek és a DE GTK-val munkaviszonyban álló fiatal kutatónak minősülő posztdoktorok (lásd: „A jövő tudósai – fiatal kutatói ösztöndíj 3.2.” című pályázati felhívás).

 

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama 10 hónap, 2018. október 1. - 2019. július 31.
A pályázatok benyújtásának határideje: A felhívásban szereplő határidő 2018. szeptember 17-re módosult.
További részletes információk megtalálhatók az alábbiakban letölthető pályázati felhívásokban.

 

Letölthető pályázati felhívások:

 

A pályázati felhívás mellékletei:

További információk
Dr. Szőllősi László, egyetemi docens

Dr. Harangi-Rákos Mónika, adjunktus

Frissítés dátuma: 2018.09.03.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ