A kar bemutatása

Több mint 4200 fős hallgatói létszámmal a Debreceni Egyetem legnagyobb kara alakult meg. A hallgatók 6 felsőoktatási szakképzésben, 9 alapszakon, 10 mesterszakon folytathatják tanulmányaikat. A Kar alapképzési oktatási palettája az agrobusinesshez tartozó szakokon túl az üzleti képzésekre is kiterjed, agrármérnököket és közgazdászokat képzünk. Képzünk még sportszervezőket is.

A Gazdaságtudományi Kar küldetése olyan oktató, kutató- és fejlesztő tevékenység kialakítsa a régióban, amely kielégíti a nemzet, az agrárgazdaság, az európai integrációs folyamatok elvárásait, alkotó tevékenységével hozzájárul a nemzeti és nemzetközi eredmények gyarapításához.

Mindkét jogelőd kar több évtizedes oktatási és kutatási tapasztalattal rendelkezik. A hazai és nemzetközi szinten is elismert tudományos kutatómunka alapja az a szellemi potenciál, amely biztosítja a Karon belüli szervezeti egységek, valamint a Karon kívüli hazai és nemzetközi tudományos műhelyek hatékony működését.

A Kar szervezeti struktúrája úgy került kialakításra, hogy az intézetekben/tanszékeken folyó oktató-kutató munka jól behatárolható legyen, mely tükröződik az adott szervezeti egység elnevezésében is.

Jogelőd Karok

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

A Debreceni Egyetem Tanácsa 2000-ben jóváhagyta az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet alapítását. Az Intézet megkezdte működését, felépítette szervezetét majd benyújtotta karrá válásának szándékát a Minisztériumhoz. A sikeres akkreditációs eljárás eredményeképpen a Kormány 2002. május 14-i ülésén elfogadta kérvényünket és 2002. szeptember 1-vel létrehozta az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kart. Az új Kar kezdetben a Gazdasági agrármérnöki egyetemi és a Mezőgazdasági szakigazgatás szervező mérnöki főiskolai, valamint különböző szakirányú továbbképzési szakokon folytatott képzést. A tudományterület a kezdeti üzemtanos "gyökérből" táplálkozva fejlődött és ebből építkezett a jelenleg is fennálló struktúra. Több, a tudományághoz közel álló szervezeti egység és tanszék alakult az elmúlt évtizedekben. 2002-ben létrejött az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. A bolognai folyamat elindulása után a Kar több szakot is indított az agrár-, a gazdaságtudományi és a bölcsészettudományi képzési területeken: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, Kereskedelem és marketing, Pénzügy és számvitel alapképzési, valamint Vidékfejlesztési agrármérnöki, Számvitel, Vállalkozásfejlesztés, Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakokat. Az új típusú szakok megjelenésével a kari képzési szerkezet átalakulása megkövetelte mind a kari szervezeti struktúra, mind a kari név módosítását, amelynek eredményeként az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 2009. július 1-től Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar néven folytatja tovább működését. A kari képzés eleinte 6 intézetben folyt, ami az integrációig 8-ra bővült. Ezt követően a Kar képzése a sporttudományi képzési területtel bővült, elindítva a Sportszervező szakot. Ebben az időszakban indultak el a Turizmus-vendéglátás alapképzési, valamint a Logisztikai menedzsment, a Gazdasági agrármérnöki és a Szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnöki mesterképzési szakok.

Közdaság- és Gazdaságtudományi Kar

Debrecenben, az Észak-alföldi régió központjában 1993-ban indult el a közgazdászképzés, az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen (KLTE). A képzés a KLTE Társadalomelméleti Intézete keretében kezdődött meg, majd 1996-ban létrejött a Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete. Ezzel egy időben az Intézet a Kassai úti Campus területén felújított épületbe költözött, amelyben minden lehetőség adott volt a színvonalas oktatáshoz. 2000. január 1-jén – a Debreceni Egyetem létrehozásával egy időben – alakult át az intézet Közgazdaságtudományi Karrá, majd 2009-ben felvette a Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar (röviden KTK) nevet. A Karon az első időszakban Gazdálkodási és menedzsment egyetemi szakon, valamint a Master of Business Administration (MBA) szakirányú továbbképzési szakon folyt képzés. 2000-ben, a Kar megalakulásával egyidőben indult el a doktori program is, amely programból fejlődött ki a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskolája. Az új Bologna képzési rendszerben a Kar képzési struktúráját eleinte a Közszolgálati és a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakok alkották, amelyek mellett elindításra kerültek a Nemzetközi gazdálkodás alapképzési, valamint a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a Vezetés és szervezés és a Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szakok. A Karon alapképzési és mesterszakon is folyik angol nyelvű képzés külföldi diákok számára.

Frissítés dátuma: 2017.11.15.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.