Általános felvételi tájékoztató mesterképzéshez 2021

2021. évi általános felvételi tájékoztató mesterképzésre való jelentkezéshez

A 2021. szeptembertől induló mesterképzésekre való jelentkezés elektronikusan történik a www.felvi.hu honlapon /E-felvételi/.
 

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.
(Hiánypótlási határidő: 2021. július 8.)

Az előzetes kreditelismertetéshez szükséges adatlapokat, melyek megtalálhatóak a kar honlapján (www.econ.unideb.hu Hallgatóknak/Szakok/Mesterképzések oldalon az adott mesterszaknál: ’Letölthető adatlap kreditek elismertetéséhez’) 2021. február 15-ig kérjük a DE Gazdaságtudományi Kar Tanulmányi Osztályára postai úton beküldeni (Cím: DE GTK Tanulmányi Osztály, 4002 Debrecen, Pf. 400).  Az adatlapokhoz kérjük mellékelni a leckekönyv/elektronikus index/törzslap/oklevélmelléklet másolatát!

Nem kell kredit elismerési adatlapot küldeniük azoknak, akiknek az előzetes végzettsége a jelentkezési mesterszakon teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe (a képzési és kimeneti  övetelmények – 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet alapján). További információk az előzetes kredit elismertetésről: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/4_mesterkepzes/41_kreditelismeres 

A kar által indított képzésekről részletes tájékoztató a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2021. szeptemberben induló képzések című kiadványban található.
 

Felvételi vizsga:
Minden felvételizőnek (kivéve a Közgazdásztanár szakra jelentkezőket) a jelentkezési szakja(i)nak megfelelően (minden jelentkezési szakjára külön-külön) egy 10 oldalas beadandó dolgozatot kell készíteni és elektronikusan elküldeni a email címre legkésőbb 2021. június 22-ig. Az egyes szakok témakörei és a dolgozat formai követelményei a kar honlapján (https://econ.unideb.hu/hu/node/159) megtalálhatók. A felvételi pont (max. 40) a felvételi bizottság által a dolgozatra adott pont lesz.

 

Közgazdásztanár szak felvételi vizsgája:
A közgazdásztanár szak felvételi szakmai, pedagógiai-pszichológiai elbeszélgetése és pályaalkalmassági vizsgája online formában fog történni, időpontja 2021. június 30. A felvételi elbeszélgetés témakörei megtalálhatók a kar honlapján: https://econ.unideb.hu/hu/kozgazdasztanar
A felvételi elbeszélgetés további részleteiről minden felvételizőnek e-mailen küldünk értesítést a felvételi eljárás során megadott e-mail címére.

A felvételi vizsga díjának (szakonként 4.000 Ft) befizetésére átutalással lesz lehetőség (befizetési határidő 2021. június 22.), az alábbiak szerint:

        Számlatulajdonos számlaszáma: 10034002-00282871
        Számlatulajdonos neve: Debreceni Egyetem (Debrecen, Egyetem tér 1.)
        Összeg: 4000 Ft (ahány szakra jelentkezik, annyiszor 4.000 Ft)
        Átutalás közleménye: 1H2GBA00MFEL/247, Felvételiző Neve

Az E-felvételi felületre a következő dokumentumokat kell minden jelentkezőnek feltölteni:

  • oklevél, vagy igazolás az oklevél kiállításának megkezdéséről,
  • hivatalos igazolás az oklevél minősítéséről azoktól, akiknek az oklevele nem tartalmazza a minősítést,
  • többletpontra jogosító igazolás(ok),
  • MBA szakra jelentkezőknek munkahelyi igazolás arról, hogy mióta áll munkaviszonyban

 

2021. január

DE Gazdaságtudományi Kar Tanulmányi Osztály

A dokumentum letölthető PDF-ben

Frissítés dátuma: 2021.01.19.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.