Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet

Az Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet két, szervesen kapcsolódó szakterületen fejti ki oktatási és tudományos tevékenységét, mint három tanszéki kollektíva alkotta egység. Ennek az egységnek a küldetése, hogy nemzetközi színvonalú ismeretekkel és megoldásokkal jellemezhető, a Debreceni Egyetem és a Kar profilja szerinti, egyértelmű szerepű és imázsú szervezeti egységként működve hozzájáruljon a régió gazdasági sikeréhez a szakember képzés, a gyakorlat orientált kutatások és a szakágazati együttműködések révén. Az Intézet tevékenysége három terület köré csoportosítható: (i) az értéklánc menedzsment, az ellátási láncok és hálók menedzsmentje, a lánc és háló szemléletű teljesítménymérés, amelyek a következő két terület ismereteire épülve szintetizálnak és biztosítják a szinergiát.  (ii) az információ áramlás témaköre olyan operatív ismeretekkel foglalkozik, mint a vállalatirányítási rendszerek, döntéstámogató rendszerek, adatbázisok és külső információk kezelése, ami gazdasági (üzleti) fókuszú információ-gazdálkodásként teljesedik ki. (iii) a logisztika menedzsment művelésében kiteljesedő, az anyagáramláshoz kapcsolódó kérdések, amelyek olyan operatív ismeretekkel foglalkoznak, mint a vállalati logisztika, az anyaggazdálkodás, szállítmányozás, raktározás, értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Oktatási feladataink a fenti területek tantárgyainak oktatása az Egyetem és a Kar alap és mester szakjain. Intézetünk gondozza az Ellátásilánc-menedzsment MSc szakot és az Agrár- és üzleti digitalizáció BSc szakot. Kiemelt kutatási irány az üzleti alkalmazások és megoldások feltárása, fejlesztése a kapcsolati hálók és üzleti hálózatok, illetve a külső és belső ellátási láncok menedzsmentje. Ebben speciális fókuszú szakterületként jelenik meg az agrár-élelmiszergazdaság és az agrárinformatika.

Intézetigazgató: Dr. Felföldi János, egyetemi docens

Intézeti adminisztrátor: Sóvágó Csilla Katalin, ügyintéző

Professor Emeritus:

Méhesné Dr. Berek Szilvia, tanársegéd, jelenleg GYES/GYED-en van

Intézeti tanszékek:

PhD hallgató:

 • Dienes Balázs Bence, PhD hallgató
 • Hasan Al Jafa, PhD hallgató
 • Asep Yusup Mamun, PhD hallgató
 • Reuf Shkodra, PhD hallgató
 • Lama Ali Mohammad ALQudah, PhD hallgató
 • Farid Ahmadov, PhD hallgató
 • Erdenebayar Chuluunbaatar, PhD hallgató
 • Issa Zayed Issa Hattar, PhD hallgató
 • Dejsi Qorri, PhD hallgató
 • Henrique Friedrich De Oliveira, PhD hallgató
 • Othman Mohammad Ahmed Mustafa, PhD hallgató
 • Aashima Aashima, PhD hallgató
 • Daiane Luiz Rodrigues, PhD hallgató
 • Lam Quynh Trang Tran, PhD hallgató
Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 13. 11:00