Vidékfejlesztés, Regionális Gazdaságtan és Turizmusmenedzsment Intézet

A Vidékfejlesztés, Regionális Gazdaságtan és Turizmusmenedzsment Intézet a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának hosszú évtizedekre visszanyúló oktatási és kutatási történettel rendelkező szervezeti egysége. Az Intézet részeként működik a Turizmus- Vendéglátásmenedzsment Tanszék, a Vidék- és területfejlesztési Tanszék, valamint a Regionális Gazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék. Ez a szervezeti felépítés hagyományosan meghatározza az Intézet oktatási és kutatási profilját is. A vidékfejlesztéssel kapcsolatos oktatási és kutatási tevékenységek fókusza nemcsak a regionális vagy magyarországi kérdésekre, hanem az uniós szintű rendszerek működésére is kiterjed. Az Intézet kutatásaiban hangsúlyosan megjelennek a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések is, melyek keretében nemzetközi szinten is elismert kutatások zajlanak a globális élelmiszerellátás aktualitásai, a fenntartható fejlődési célok (SDGs) megvalósíthatósága és a termékpálya szinten megvalósított ágazati elemzések területén. Az Intézet munkatársai inter- és multidiszciplináris szemlélettel közelítenek kutatásaikhoz, ennek eredményeként igen kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolati tőkével rendelkeznek. Intenzív oktató- és kutatómunkát végeznek a vidék- és területfejlesztés területén, ennek keretében kiemelt figyelem hárul az agrár- és vidékfejlesztési támogatások felhasználására, annak hatékonyságára. A turizmussal és vendéglátással kapcsolatos kutatások jelentőségét erősíti a turizmus, ezen belül is elsősorban a gyógyturizmus hangsúlyos jelenléte az Észak-alföldi régióban. Az Intézetben zajló turisztikai oktatás és kutatás fókuszában a globális turisztikai trendek mellett a Kar képzőhelyei (elsősorban Debrecen, Szolnok és Kisvárda) szerint releváns kérdések szerepelnek, melynek keretében nagy hangsúlyt fektetünk a balneológiai- és gyógyturizmus, illetve a falusi turizmus aktualitásainak vizsgálatára. Az Intézet aktív szerepet vállal a tudományos utánpótlás képzésében is, az oktatók sikerrel kapcsolódtak be a Tudományos Diákköri mozgalomba, az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzéseibe, illetve a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába.

Az Intézethez kapcsolódó szakok:

 • Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés
 • Turizmus-vendéglátás alapszak
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszak
 • Rural development engineering alapszak
 • Rural development engineering mesterszak

Intézetigazgató: Prof. Dr. Pető Károly, egyetemi tanár

Intézeti adminisztrátor: Fróna Judit, ügyvivő-szakértő

Professor Emeritus:

Tanszékek

Külső óraadó:

 • Dr. Elek Ildikó
 • Istók Csaba
 • Szerdi Zsuzsanna
 • Suta Éva
 • Pajkos Mária

PhD hallgató:

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 09. 12:14