Marketing és Kereskedelem Intézet

A Marketing és Kereskedelem Intézet küldetése olyan magas szintű oktatási, tudományos, szolgáltató és tehetséggondozó tevékenység ellátása, amely megfelel a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak. Az Intézet gondozásában mind felsőoktatási szakképzési, mind alap-, mind mesterképzési szak megtalálható. Képzéseink között szerepel a kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés két szakiránnyal (kereskedelmi és logisztikai), valamint a kereskedelem és marketing alapszak, amelyen két specializációt kínálunk: a marketingstratégiák és a kereskedelmi stratégiák specializációt. Az Intézet hatáskörébe tartozik továbbá a marketing mesterképzési szak is, az Intézet kutatási profiljához igazodva élelmiszermarketing fókusszal. Az Intézet két tanszékének (Marketing Tanszék és Kereskedelem Tanszék) oktatói az Intézet által gondozott szakokon kívül a Gazdaságtudományi Kar többi szakján, illetve a Debreceni Egyetem egyéb karainak számos képzésén is oktatnak a marketing, illetve a kereskedelem területéhez tartozó tárgyakat mind magyar, mind angol nyelven. Az Intézet legfontosabb tudományos kutatási területei a következők: táplálkozás- és élelmiszermarketing, fenntarthatósági marketing, vállalkozások piacorientációja, kereskedelmi trendek kutatása. Kutatási tapasztalatainkat folyamatosan beépítjük az oktatási tematikába, törekedve a kutatási és oktatási program minél szorosabb összekapcsolására. Az Intézet valamennyi munkatársa elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt és elhivatott abban, hogy magas szinten készítse fel a hallgatókat az elméleti és a gyakorlati feladatokra. Az Intézetünk Facebook oldala ide kattintva elérhető.

Az Intézet által szerkesztett folyóiratok:

Intézetigazgató: Prof. Dr. Szakály Zoltán, egyetemi tanár

Intézeti adminisztrátor: Szarvasné Kádár Renáta, ügyvivő-szakértő

Intézeti tanszékek:

PhD hallgató:

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 06. 15:05