Gazdálkodástudományi Intézet

Az Intézet– jogelődeit tekintve - 2021-ben lett 65-éves, a nagy elődök (Gönczi Iván†, Kádár Béla†, Vadász László†, Tóth József†, Borsos János†, Pfau Ernő†, Nemessályi Zsolt, Ertsey Imre) által alapított és nevükkel fémjelzett „Debreceni Üzemtani Iskola” hagyományait ápolja és annak szerves részeként éli mindennapjait. Intézetünk munkatársai részt vesznek szinte az összes GTK-án oktatott alap- és mesterszak oktatási feladatainak ellátásában, mindamellett, hogy bekapcsolódik az Ihrig Károly Doktori Iskola munkájába is. A teljesség igénye nélkül az oktatási tevékenységünk legfőbb területei: vállalatgazdaságtan; mezőgazdasági üzemtan; élelemiszergazdaságtan; vállalati projekt- és innovációmenedzsment; üzleti, stratégiai és operatív tervezés; stratégiai menedzsment; vezetői gazdaságtan; média- és sportgazdaságtan; vállalkozásfejlesztési politika és földügyi szakigazgatás. 2010-től a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatosan oktatóink a Team Academy finn tanulási modell eszközrendszerét alkalmazzák. Az általunk oktatott tantárgyak szinte mindegyikéhez kapcsolódnak egyénileg vagy team-munkában elkészítendő önálló munkák (pl. üzleti, stratégiai és éves működési terv; támogatásokhoz kapcsolódó pályázati anyag; ágazati tanulmányok; stb.), amelyeket szóbeli prezentáció formájában is be kell mutatni. Az Intézet kutatási profilját alapvetően az ágazat-, illetve termékpálya-centrikusság jellemzi. Jelenleg főként agrár-üzleti kérdésekkel, ágazati ökonómiával, szervezéssel kapcsolatos kutatások a jellemzőek, emellett kutatási részterületeink közé tartozik a családi vállalkozások szerepének és sikertényezőinek vizsgálata, a földtulajdonlás és -használat gazdasági kérdéseinek kutatása, továbbá a biomassza energetikai hasznosításának gazdasági értékelése is. Kiemelten foglalkozunk hazai és európai szinten a következő ágazatokkal, illetve termékpályákkal: sertés- és gabonaágazat, szarvasmarhaágazat és a tejtermékpálya, halászati ágazat, baromfi termékpálya, zöldség-gyümölcs termékpálya. A Tanszék munkatársai rendszeresen készítenek ágazati elemzéseket, stratégiai terveket, gazdasági és piaci elemzéseket, illetve prognózisokat terméktanácsok, szakmai szervezetek, pénzintézetek vagy az Agrárminisztérium felkérésére. Az Intézet a következő szakokat gondozza: (1) Vállalkozásfejlesztés MSc mesterszak (szakfelelős: Dr. Nábrádi András); (2) MBA mesterszak (szakfelelős: Dr. Nagy Adrián Szilárd); (3) Vállalatgazdaságtan mesterszak (szakfelelős: Dr. Szőllősi László); (4) Vállalatirányítás és kontrolling szakirányú továbbképzési szak, szakközgazdász, illetve szakreferens képzés (szakfelelős: Dr. Nábrádi András); (5) Agrárközgazdász mesterszak (szakfelelős: Dr. Szűcs István). Az Intézet munkatársai közül Dr. Nábrádi András, Dr. Szűcs István, Dr. Bai Attila és Dr. Szőllősi László törzstagjai az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori iskolának, vezető oktatói pedig tudományos vezetői tevékenységet látnak el. Oktatói közül többen is tagjai, vezetői hazai és nemzetközi szakmai és tudományos bizottságoknak, szervezeteknek.

Intézetigazgató: Prof. Dr. Szűcs István, egyetemi tanár

Intézeti adminisztrátor: Tóthné Rajtik Ibolya, ügyvivő-szakértő

Professor Emeritus:

  • Dr. Nemessályi Zsolt, professor emeritus

Intézeti tanszékek

PhD hallgató:

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 20. 13:31