Statisztika és Módszertani Intézet

Az Intézet elsősorban a matematikai, statisztikai és az ökonometriai módszertan oktatásában és alkalmazásában vesz részt. A diverzifikáltságból adódik az is, hogy együttműködési partnerei között megjelennek a szakmai szervezetek, az önkormányzatok és a vállalatok, amelyekkel aktívan együttműködik számos kutatási és fejlesztési területen. Az Intézet munkatársai saját szakterületük kimagasló elméleti és gyakorlati szakembereinek számítanak. Kiemelkedő oktatói tevékenységük is elismerésben részesült kari és egyetemi szinten egyaránt, melynek köszönhetően számos hallgatójuk ért el kimagasló tudományos eredményt versenyek, publikációk és kiválósági ösztöndíjak keretében. Az Intézetben jelenleg több magyar és külföldi PhD hallgató végez kutatómunkát. Az Intézet tudományos tevékenységére az aktív hazai és nemzetközi szereplés a jellemző, kutatóink az elmúlt években számos kutatási témában vettek részt, konferenciákon szervezőként és programbizottsági tagként közreműködtek.

Az Intézet jellemző kutatási profiljai: Az operációkutatási, döntéstámogatási módszertan, amelyek elsősorban a bizonytalanság, illetve kockázat figyelembe vételére irányulnak az ágazati és komplex mezőgazdasági döntések megalapozása során. Fogyasztói és döntéshozói attitűdök vizsgálata feltételes választási modellek (discrete choice modeling) alkalmazásával. Vezetői információs rendszerek szerepe a döntéshozatalban. Kockázati tényezők feltárása és gazdasági vizsgálata a sertéságazatban. Ágazati gazdaságtani elemzések. A vidékfejlesztésre vonatkozó döntéseket megalapozó információs rendszer kidolgozásában való részvétel. Termés szimulációs modellek integrálása a gazdaságelemzési rendszerekbe. Preferenciatérképezés. Energiaültetvények gazdaságosságának vizsgálata.

Intézetigazgató: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár

Intézeti adminisztrátor: Varga Mónika, ügyvivő-szakértő

Professor Emeritus: Prof. Dr. Ertsey Imre, professor emeritus

Intézeti tanszékek

PhD hallgató:

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 11. 12:53